Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, Lierop
 
 

Het nieuws van het gilde van nu tot en met 2015.


 Januari 2024:     Namens alle gildebroeders en gildezusters van het Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën

Zondag 16 April 2023:     
Kringwedstrijd geweerschieten georganiseerd op schietterrein de Roovere

De opkomst van de schutters was groot. Om 13.00 uur werd er begonnen met de wedstrijd. Er werd bijzonder goed geschoten, gezien de vele kamp rondes, die nodig waren om tot een eind resultaat te komen.
De schutter Ad Vlemmix van ons gilde was weer in uitstekende vorm. Hij behaalde de 1e prijs personeel en een 1e plaats vrije hand. De schutter Guus van de Ven van ons zustergilde behaalde een mooie 5e plaats bij de vrije hand.
Het beste viertal was het team van het Onze Lieve Vrouwe gilde, met de schutters Willy Jacobs, Jan van Seggelen, Willy Looijmans en Ad Vlemmix. Hiermee waren ze gelijk geplaatst voor het kring kampioenschap.
De koning Hannie van de Ven, van het St Antonius gilde, behaalde de 1e puist prijs, en Willie Donkers een 5e puistprijs. De verdere uitslagen zijn te vinden op deze site geweer uitslagen. 
 

Vrijdag 14 april 2023:   Uitvaart met gilde-eer van gildebroeder Ad van Rooij

01- 8 april 2023 - Rouwkaart Ad van Rooij overlijden-1
01- 8 april 2023 - Rouwkaart Ad van Rooij overlijden-2


Groepsfoto met koning Gerard Geutjens op kermis maandag in 2021


Zondag 18 juli 2021:     Onze koning Gerard Geutjens schiet zich tot Kringkoning van Kring Peelland

Op deze zonnige middag werd er, op het schietterrein van gilde Sint Joris te Someren, voor de titels Kringkoning en Kringkeizer geschoten.
Onze Koning Gerard Geutjens schoot namens ons gilde mee. Hij had met de Koning, Rob van Seggelen, van de Gruun (gilde van Sint Antonius Abt) afgesproken dat ze de titel Kringkoning wel even naar Lierop zouden brengen.
Bij het schot van Gerard in de 7e ronde viel het grootse deel van de vogel en leken de kansen op het Kringkoningschap verkeken. Dit omdat er nog maar een klein stukje hout op stond en dat zouden de andere Koningen wel even omlaag schieten. Echter bleef het stukje hout hardnekking zitten. In de 10e ronde was Gerard weer aan de beurt en schoot hij bij het 158e schot het laatste restantje van de houten vogel naar beneden.

Het Kringkoningskruis werd uitgereikt door Kringvoorzitter Henk de Hair.
Zo hebben de twee Koningen uit Lierop toch gelijk gekregen dat de titel Kringkoning naar Lierop zou gaan.
Koning Gerard hartelijk gefeliciteerd met dit mooie resultaat.
Zondag 13 juni 2021:     Kringonderscheiding voor Angel van Moorsel

Deze middag werd op schietterrein De Roovere de Hoofdman en schutter Angel van Moorsel van het Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën gilde blij verrast met een kringonderscheiding voor zijn inzet bij de kring schietcommissie. Als wedstrijdsecretaris en wedstrijdleider bij vele gildefeesten, kring kampioenschappen en kringwedstrijden vanaf het jaar 2002.
Angel was naar schietterrein De Roovere gelokt en was totaal verrast toen plots het Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën gilde het schietterrein De Roovere op marcheerde, samen met de schietcommissie, het kring bestuur en een delegatie van het zustergilde St Antonius Gilde Lierop. Nadat deze allen waren aangetreden, gaf de commandant Willie Donkers het woord aan Henk de Hair van het kringbestuur.
Er volgde een toespraak voor de vele verdiensten in schietcommissie en op gildefeesten die Angel al die jaren heeft vervult. Hierna reikte Henk de Hair de kringonderscheiding uit en een mooie bos bloemen voor zijn vrouw Nicole aan zijn zijde.
Hierna nam de voorzitter van de schietcommissie Jan Rovers het woord en dankte Angel voor zijn tomeloze inzet al deze jaren en bood hem ook een cadeautje aan.
Na al deze mooie worden was het de beurt aan het eigen gilde en werd op het achterliggend grasveld een vendelhulde gebracht. Hierna bedankte en feliciteerde Angela Verstappen, namens het gilde, Angel met zijn verkregen onderscheiding van kring Peelland en nodigde namens het OLV gilde eenieder uit voor een stuk vlaai met koffie. Er werd een uitdrukkelijke verzoek gedaan om de regelgeving van de corona op te volgen.
Hierna nam Angel het woord en bedankte ieder voor deze totale verrassing.
Angel namens het gehele gilde van harte proficiat.

Januari 2021:   

Namens het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën wensen wij U Prettige Kerstdagen en een heel gezellig 2021 Zondag 24 november 2019:     Intocht Sinterklaas

Op deze stralende winterdag hebben we, samen met het gilde van st. Antonius Abt en de Fanfare, Sinterklaas afgehaald bij ’t Alfort. Van daaruit hebben we hem en zijn pieten begeleidt naar het kerkplein waar hij werd toegesproken door iemand van de organisatie. Ook kreeg hij een muzikale hulde van de Fanfare en een vendelhulde van de beide gildes.
Daarna hebben wij Sinterklaas begeleidt naar de Vurherd waar we bedankt werden door de Sint voor onze aanwezigheid.


Vrijdag 1 november 2019:     Jaarlijkse Toepavond

Op deze avond hebben we onze jaarlijkse toepavond gehouden.
Het was weer een spannende strijd wie er met de prijzen naar huis zouden gaan. Dit jaar zijn de prijzen als volgt gevallen:
Barak:    1ste prijs Ad Vlemmix
Toepen: 
1ste prijs  Dennis van Bruchem
2de  prijs  Maikel Aarts
3de  prijs  Ruud Ceelen
4de  prijs  Angel van Moorsel
5de  prijs  Wim Berkers
6de  prijs  Willy Jacobs
We hopen dat er na deze geslaagde avond volgend jaar nog meer mensen aanwezig kunnen zijn op onze jaarlijkse toepavond.


Donderdag 19 september 2019:     Bevrijdingsvuur Asten en Someren

We zijn rond de klok van 18.30 uur met gildes van Peelland op het koningsplein te Asten bij elkaar gekomen om het bevrijdingsvuur in ontvangt te nemen. Onder grote belangstelling, waaronder zo’n 200 gildebroeders, genodigden en belangstellenden, werd het bevrijdingsvuur ontstoken op de markt in Asten. Daarna was het de beurt aan de burgemeesters van de Peelgemeentes om hun fakkel aan te steken. Deze fakkels kwamen via de koningen en keizers bij de estafette lopers. Deze lopers, onder begeleiding van de gildes, vertrokken in de 4 windrichtingen om het bevrijdingsvuur naar hun dorp of stad te brengen.
Daarna zijn we naar Someren gegaan om de lopers van ’t Jaspersport te ontvangen en te begeleiden naar het Speelheuvelplein. Hier werd het vuur bij het monument weer werd ontstoken in een schaal. Na de bijeenkomst was er gelegenheid om koffie/ thee of fris te drinken in de koffieruimte van het Protestante Kerk.

Maandag 16 september 2019:     Koningschieten

Op kermismaandag hebben we om 8.30 uur verzameld bij ons materiaalhuis. Iets voor 9.00 uur werden we door ons zustergilde van st. Antonius Abt, welke ons de gehele dag begeleiden, opgehaald om naar de kerk te gaan. De Heilige mis werd voorgegaan door pastoor Pieter Scheepers en opgeluisterd met zang van het Kerkkoor.
Na de Heilige mis hebben we een vendelhulde gebracht aan de bewoners en medewerkers van Henricus hof en zijn vandaaruit naar ons gildehuis getrokken voor een goed verzorgde koffietafel.
Rond 11.00 uur zijn we naar schietterrein ‘de Roovere” getrokken om ons tweejaarlijks koning schieten te doen.
Na het bidden bij het Maria kapelletje trokken we naar het schietterrein zelf om de koningsboon te bevrijden door er 3 maal omheen te lopen.
Na het lotjes pakken werd er begonnen met de wedstrijd om de nieuwe koning. Burgemeester Blok deed het openingsschot gevolgd door pastoor Pieter Scheepers en de wethouders Swinkels en Schoolmeesters. Zij schoten 5 rondes mee. Er werd met 9 gildebroeders gestreden om het koningschap. Met het 87ste schot kwam het restant van de vogel al naar beneden. Dit keer was de gelukkige Gerard Geutjens en mag hij zich nu voor 2 jaar de koning van ons gilde noemen.
Nadat de schilden omgehangen waren en handen wassing gedaan mocht hij over de siervaan lopen.
Na dit officiële gedeelte zijn we weer naar het dorp gegaan om hem te presenteren aan het Lierops volk.
Tegen 19.00 uur hebben we hem naar huis gebracht waar we goed ontvangen werden en sloten de dag af rond 22.00 uur.

Zaterdag 14 september 2019:     Kermis aanzeggen en kermis openen

Op deze zaterdag zijn weer enkele gildebroeders rond 12.00 uur begonnen met het jaarlijkse kermis aanzeggen bij de koning en het bestuur.
Bij het laatste adres waar ze kermis aangezegd werd, werden ze weer onthaald met friet met snacks.
Om 18.30 uur waren ze weer bij ons gildehuis waar de rest van het gilde hen stond op te wachten. Samen met de fanfare en gilde van st. Antonius Abt werd er rond 19.00 uur begonnen aan de rondgang door Lierop en het bezoeken van diverse cafés om de kermis te openen.

Woensdag 11 september 2019:     Patroonsdag

Op deze dag hebben we onze jaarlijkse patroonsdag gevierd.
Dit hebben we gedaan met een H. mis in Henricushof die voorgegaan werd door kapelaan van Overbeek.
Na de dienst hebben we met koffie en gebak nog een gezellig samenzijn gehad met de bewoners van Henricushof.

Zondag 8 september 2019:     Kringgildefeest te Liessel

Op zondag 8 september hebben we onder een stralend zonnetje deelgenomen aan het gildefeest in Liessel.
De bonte stoet van standaardruiters, gildebroeders en gildezusters trok door de straten van Liessel.
Het was een goed georganiseerde dag waarbij er veel vertier was in de tent en veel te doen op het terrein. Ons gilde wist diverse prijzen te behalen.
We werden 7de in het Algemeen Klassement.
Ad Vlemmix werd 1ste in de klasse A bij het kruisboog schieten op de wip.
Willy Jacobs, Jan van Seggelen, Johan en Ad Vlemmix werden 1ste bij het viertal kruisboog schieten op de wip.
Twan van Heugten behaalde een 2de prijs bij het vendelen in de klasse C.
Alles bij elkaar was het een geslaagde dag voor ons gilde.

Zaterdag 7 september 2019:     Herdenking 75 jaar bevrijding Lierop

Op zaterdag 7 september hebben we de herdenking 75 jaar bevrijding van Lierop gehad.
Samen met ons zustergilde van st. Antonius Abt zijn we naar de parochie kerk gegaan om daar de H. mis op te luisteren waarbij A Capella voor de zang zorgde en deze werd voorgegaan door Gildepastoor Jan Zwirs.
Na de heilige mis togen we samen met genodigden en belangstellenden naar het Frank Douchette-monument waar Fanfare en Slagwerkgroep St. Willibrodus op ons zaten te wachten.
Na een woord van welkom door Ben v. Bussel en Harrie v.d. Sanden werd er door A Capella “monnikenkoor” gezongen. Daarna was het de beurt aan een buurtbewoner die een gedicht voor las. Toen speelde St. Willibrordus het stuk “Soldaat van Oranje”.
Daarna speelde Frank van Gastel The Last Post waarbij de gildes de vaandels en siervaan neigden. Toen was er 1 minuut stilte en daarna werden er kransen gelegd. Na de kransleggingen hees een buurtbewoner de Nederlandse vlag terwijl fanfare St. Willibrordus het Wilhelmus speelde. Hierna hield de burgemeester een toespraak. Na de toespraak werden er gedichten voorgelezen door leerlingen van de Basisschool. Daarna werd er door de gildes een vendelhulde gebracht en daarna zong A Capella “Dierbre Heiland” en was er een dankwoord door Ben van Bussel. Na dit alles werd de avond afgesloten en kregen we het sein voor de aftocht.

Maandag 10 juni 2019:     Familiedag

Op 2de pinksterdag hebben weer onze jaarlijkse familiedag op schietterrein “De Roovere” gehad.
We zijn om 13.00 uur op het schietterrein bijeengekomen.
De organisatie van dit jaar; Ad Vlemmix, Toon van Vroonhoven en Ad van de Zanden, had een gezellige spellenronde in de bossen in elkaar gezet.
Op het terrein moest men nog een kwisronde oplossen welke gemaakt was door Gerard Geutjens. Tijdens de prijsuitreiking werd medegedeeld dat zij hadden besloten dat niet de winnaars maar de 3de plaats recht gaf om de familiedag van 2020 te organiseren.
De winnende groep bestond uit de personen: Dorien van Loon, Marnick Vlemmix, Hans van den Eijnden, Nicole van Moorsel Jo Looijmans en Jan van Seggelen.
Om 17.30 uur was er weer de vertrouwde frietvrachtwagen en tussen de regendruppels door konden we friet en snacks gaan halen. Na de friet was het nog een gezellig samen zijn tot ongeveer 20.00 uur.

Zaterdag 8 juni 2019:     70-jarig Jubileum Piet Jacobs

Op deze zaterdag hebben we onze jubilaris thuis afgehaald. Daar hebben we eerst een groepsfoto met de jubilaris gemaakt.
Hierna hebben we hem naar ons gildehuis Nelly van Oosterhout begeleid.
Daar werd hem en zijn familie een vendelhulde gebracht door onze vendeliers.
Na afloop zijn we naar binnen gegaan voor koffie met gebak.
Daarna nam onze hoofdman Angel van Moorsel het woord en roemde hij Piet voor het vele werk dat hij voor het gilde gedaan heeft. Hierna liet onze vrouwelijke tamboer het schildje opspelden dat behoord tot het 70-jarig jubileum. De hoofdman reikte daarna de oorkonde en een boeket bloemen aan Piet uit. Toen was het de beurt aan onze kringvoorzitter Henk de Hair om Piet in de bloemetjes te zetten en hem de kring onderscheiding op te spelden en een oorkonde, die bij het 70 jaar lidmaatschap behoord, te overhandigen.
Daarna werd de receptie geopend door de gildebroeders met daarna de familie en kennissen.
Het was een gezellige middag waar Piet erg van genoten heeft.

Zondag 2 juni 2019:     Schuttersfeest Meijel

Onder een stralende zon en 30 graden hebben we deelgenomen aan de optocht door Meijel. Dit tijdens de schuttersfeesten die door de schutterij Sint Nicolaas georganiseerd waren.
Na de optocht, rond 15.30 uur, konden onze schutters deelnemen aan de schietwedstrijden welke iets anders gaan dan bij ons.
Met een zwaar kaliber geweer werden de gildebroeders en gildezusters van de gastgildes gevraagd om de houten vogel naar beneden te schieten.
De vogel werd naar beneden geschoten door de gildebroeder die voor onze gildebroeder Jan van Seggelen was. Dus Jan had pech.
Het was voor onze gildebroeders een zeer warme maar leerzame en gezellige middag.
Zondag 26 mei 2019:     NK geweerschieten Vrije Hand in Terheijden
Op deze zondag zijn onze schutters Ad Vlemmix, Johan Vlemmix, Paul Sanders en Angel van Moorsel afgereisd naar Terheijden om deel te nemen aan het NK Vrije Hand schieten op de wip. Ze behaalden daar als groep een succesvolle 2de plaats.
Ad Vlemmix behaalde bij het onderdeel individueel personeel nog een 8ste plaats.
Het was een geslaagde dag volgens de schutters.

Zondag 19 mei 2019:     Grote Gilde Processie te Ommel

Op deze dag heeft ons gilde aan de grote Gilde Processie in Ommel deelgenomen. Dit samen met verschillende gildes van kring Peelland of een delegatie daarvan, ook was het Onze Lieve Vrouwegilde uit Elshout aanwezig.
De stoet die een rondgang door Ommel maakte om daarna naar de parochie tuin te gaan om het Heilig Lof op te luisteren.
Na het lof gingen we naar het kerkplein waar onze vaandrig Twan v. Heugten de eed van trouw deed aan het geestelijk gezag, waarna de vendeliers nog een vendelhulde brachten.
Na de vendelhulde gingen we weer in een mooie stoet terug naar gemeenschap De Kluis waar de stoet ontbonden werd.
Het was een geweldige happening waar veel publiek bij aanwezig was.

Zaterdag 15 december 2018:     Jaarvergadering en Teeravond

Op deze zaterdag hebben we onze Jaarvergadering en Teeravond gehad.
We begonnen met de Jaarvergadering om 18.30 uur waarin we het jaarverslag, financieel verslag, de begroting, bestuursverkiezing en kascontrole commissie werden besproken.
Bij de bestuursverkiezing waren Frans van Moorsel (herkiesbaar) en Jan van Seggelen (niet herkiesbaar). Frans werd herkozen en Jan werd bedankt voor de 16 jaar dat hij in het bestuur zat.
In de kascontrole commissie was Gerard Geutjens aftredend en niet herkiesbaar, daar is Karel van Moorsel voor in de plaats gekomen. Het was een vruchtbare vergadering.
Om 20.00 uur was het tijd voor onze Teeravond die we begonnen met een lopend buffet.
Na het eten werd onze jubilaris Ad van Rooy met zijn vrouw Toos in het zonnetje gezet voor het 40 jarig lidmaatschap.
Daarna was het aan de beurt aan Jan van Seggelen, met zijn vrouw Hann, die nog eens extra bedankt werd voor zijn jarenlange grote inzet bij het gilde. Hij kreeg uit handen van onze Hoofdman Angel een plaquette en een boeket bloemen aangeboden.
We hadden ook nog een extraatje. Al onze geüniformeerde oud-koningen kregen een speldje met daarop de afbeelding van onze koningsvogel uitgereikt.
Bij de oud-koningen die niet aanwezig konden zijn wordt het op een later tijdstip thuis overhandigd.
Ook onze 25 jarige jubilaris Hans van Moorsel wordt op later tijdstip thuis gehuldigd.
Verder was het een geslaagde avond waarbij dit jaar de invulling verzorgd werd door Nicole van Moorsel en Johan Vlemmix.

Vrijdag 14 december 2018:     Jaarlijkse toepavond

Op deze avond werd er fel gestreden werd om de fantastische vleesprijzen.
De prijzen zijn door de volgende personen gewonnen:
1e John van de Kruijs
2e Hennie van Lierop
3e Stef Slegers
4e Willy Looymans
5e Toon Hurkmans
6e Lucas Bukkems
Bij het onderdeel barak heeft Cor van de Ven gewonnen.
Het was een gezellige avond.

Zondag 28 oktober 2018:     Uitstapje geüniformeerde leden

Op deze zondag was het dan weer zover het uitstapje voor de geüniformeerde leden.
Iedereen werd om 13.00 uur op schietterrein de Roovere met de fiets verwacht, waarna we na koffie om 13.15 uur vertrokken naar het Peel en Klokken museum in Asten.
In Asten stond de gids al op ons te wachten voor een rondleiding door het klokken museum. Hier werd uitgelegd hoe de klokken gegoten werden en de uurwerken werkten.
Hierna was er een pauze voor koffie met gebak waarna we nog door het peel museum konden lopen om
deze te bezichtigen, ook waren er vele pompoenen te zien in allerlei figuren.
Rond 16.30 uur gingen we weer terug naar schietterrein de Roovere waar een lekker chinees buffet klaar
stond.
Deze dag is afgesloten met een hapje en een drankje.

Januari 2018:     Nieuwe leden gevraagd

Ons gilde, Onze Lieve Vrouw van de 7 Weeën (in de volksmond ook bekend als de “rooi schut van Lierop”) dateert uit het jaar 1527 en is een familie-gilde.
In Nederland zitten er nog maar 2 familie-gilden, beide in Lierop! Dat is dus heel erg uniek. Dus ook onze zustergilde, van Sint Antonius Abt (in de volksmond “de gruun schut”), is een familie-gilde.
Zoals bij iedere vereniging heeft het gilde een bestuur, overheid genoemd.
Als wij als gilde uittreden lopen er tamboers, vendeliers, zilverdragers, piekeniers, een koning, een vaandeldrager, een hoofdman en een kapitein mee.
Wij, als gilde, doen mee aan wedstrijden zoals; trommen, vendelen, wipschieten met geweer en kruisboog schieten op de wip.
De afgelopen jaren gaat het flink achteruit met het leden aantal, vooral door de vergrijzing binnen het gilde maar ook zeker door te weinig jonge aanwas.
Daarom deze oproep!!!!
Iedereen die ooit een familielid heeft gehad in ons gilde, mag en kan gildebroeder of gildezuster van ons gilde worden.
Daarom ons motto “Laat een eeuwen oude traditie niet verloren gaan”.
Het zou heel erg jammer zijn als de gilden verdwijnen, zowel in Lierop als daarbuiten. Want zonder gildebroeders of gildezusters kunnen wij niets meer en gaat er voor een hele tijd of altijd een stukje traditie en historie verloren.
Kom eens kijken hoe het er aan toegaat als wij uittreden voor een gildefeest, serenade, uitvaart, bruiloft of doop.

Zaterdag 13 januari 2018:     Afscheid met gilde-eer van Gerard (Geert) Hurkmans

Op deze dag hebben we met gilde-eer afscheid genomen van onze zeer gewaardeerde gildebroeder Gerard (Geert) Hurkmans. Gerard is gestorven op 86 jarige leeftijd.
Gerard was 58 jaar lid van het gilde. Hij was een zeer werkzame gildebroeder. Hij verzamelde vele jaren oud papier en was ook met alle overige werkzaamheden zeer actief.
Ook was het hem gelukt om twee keer koning van ons gilde te zijn.
Dat hij ruste in vrede.
Het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën wenst dit alle bezoekers.

Zaterdag 9 december 2017:     Nieuwe Hoofdman bij het gilde Onze lieve Vrouw van de Zeven Weeën

In de Jaarvergadering is Angel van Moorsel tot de nieuwe Hoofdman van de “Rooi schut” gekozen. Hij heeft de voorzittershamer overgenomen van Thieu Scheepers die deze functie 15 jaar heeft vervuld.  Ook werden Wim van den Eijnden en Stefan van Heugten herkozen in het bestuur en werd Willy Jacobs voor een nieuwe periode herkozen als Kapitein.
Aan het begin van de jaarvergadering werden onze overleden leden Sjaak Cortooms, Piet van de Ven en mevrouw Slob herdacht met een moment stilte.
Na de jaarvergadering was het weer tijd voor de jaarlijkse Teeravond. Deze avond werd begonnen met een goed verzorgd koud en warm buffet.
Na het eten werden Govert Hurkmans en Angel van Moorsel gehuldigd met hun 40-jarig lidmaatschap van het gilde.
Ook werd Thieu Scheepers door de nieuwe Hoofdman, Angel van Moorsel, toegesproken en kreeg Thieu een mooi aandenken overhandigd voor zijn vele jaren inzet in diverse functies in het gildewezen.
Hierna kreeg onze koning Stefan van Heugten het woord. Hierin bood hij het gilde een nieuw koningsschild aan en gaf hij uitleg over de vorm en figuren op het schild. Na deze uitleg hing hij zijn koningsschild op de lege plek op het koningsvest. Dit vest, met het nieuwe koningsschild, zal hij tijdens zijn koningsschap mogen dragen.
Na dit alles werd de avond verder geleid door Toine Welten en Angela Verstappen. Zij verdeelden de aanwezigen in 4 groepen. Deze 4 groepen moesten tegen elkaar strijden in een mooi opgezette quiz en losse opdrachten. Er werd fanatiek op de knoppen gedrukt om als eerste het antwoord te mogen geven. Nadat de winnende groep bekent werd gemaakt was het tijd voor de jaarlijkse loterij met mooie prijzen.

Vrijdag 8 december 2017:     Toepavond

Er hadden zich 28 personen ingeschreven.
De uitslag van het toepen is:
1 Leo van Wel
2 Mike Lemmen
3 Stef Slegers
4 Peter Looijmans
5 Mario Gabriëls
6 Lucas Bukkems
De prijs bij het Barac werd gewonnen door Mike Lemmen.

Maandag 18 september 2017:     Stefan van Heugten nieuwe Koning

Op deze kermismaandag trok gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, begeleid door ons zustergilde van Sint Antonius Abt, om 9.00 uur naar de koepelkerk in Lierop alwaar we een prachtige dienst volgden. Na de mis brachten we, voor de ouderen, bij Henricushof een vendelgroet.
Hierna volgde in ons gildehuis van Oosterhout een rijkelijk gevulde koffietafel. Na goed gegeten te hebben trokken we naar het schietterrein alwaar er drie keer om de koningsboom werd gelopen om de te ontdoen van kwade geesten. Na een welkomstwoord door hoofdman Thieu Scheepers werd er geloot. Hierna kon het koning schieten beginnen. Pastoor Jan Zwirs plaatste het openingschot gevolgd door wethouder Gonnie van Bussel. Vervolgens was oud koning Willy Jacobs aan de beurt en dan werd er verder geschoten volgens loting. Het werd een zeer spannende strijd. Bij het 157e schot schoot oud koning Willy er de helft af. Bij het 162e schot was het Stefan van Heugten die er de rest af schoot. Na het oprapen van de vogel volgde het gebruikelijke handen wassen, het offeren van een zilveren muntstuk en het lopen over het siervaan. Dit alles om Stefan van Heugten als de nieuwe koning van ons gilde te installeren.
Koning Stefan hartelijk gefeliciteerd en veel plezier met je tweejarig koningschap.
Zaterdag 16 september 2017:     Afscheid met gilde eer van Piet van de Ven.
Op deze dag hebben we met gilde eer en in droefheid afscheid genomen van onze gewaardeerde gildebroeder Piet van de Ven. Piet is gestorven op 81 jarige leeftijd.
Piet heeft zeer veel gedaan bij en voor ons gilde. Zo was hij 25 jaar bestuurslid, een zeer verdienstelijke vendelier, 25 jaar deken-schrijver en archivaris. Ook was hij 60 jaar lid van ons gilde. Het gilde was alles voor Piet.
Moge hij rusten in vrede.

Mei 2017:     Nederlands Kampioenschap Vrije Hand schieten op de Wipboom

Op zondag 28 mei a.s. zal op schietterrein “De Roovere” aan de Herselseweg te Lierop,
het “Nederlands Kampioenschap Vrije Hand schieten op de Wipboom” plaatsvinden.
Er zal vanaf 11.00 uur, door ongeveer 140 schutters, gestreden worden om de felbegeerde titel van Nederlands Kampioen Vrije Hand schieten met een Viertal en Persoonlijk.
Deze titel is vorig jaar behaald door onze schutters; (v.l.n.r.) Johan Vlemmix, Angel van Moorsel,
Ad Vlemmix en Paul Sanders, als Viertal. Ad wist ook nog de Persoonlijke titel binnen te halen en Angel heeft het Koningskruis gewonnen.
Dit is een heel knap resultaat, alle belangrijke prijzen binnen 1 vereniging te kunnen winnen.
Omdat ze dit evenement als Viertal wisten te winnen, mogen wij (gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën) het nu organiseren.
De voorbereidingen zijn al in volle gang, nu alleen nog de laatste puntjes op de i zetten.
Wij zijn er trots op dat we dit evenement naar Lierop  hebben kunnen halen, de laatste keer dat we dit hebben gehaald is alweer 20 jaar geleden.
Iedereen is van harte welkom op ons schietterrein “De Roovere”, aan de Herselseweg, om dit prachtige evenement te aanschouwen.
Aanvang 11.00 uur en rond de klok van 18.00 uur zullen de winnaars bekend zijn.
Zullen ze de titel(s) weer halen……?

Februari 2017:     Vijf jubilarissen samen 290 jaar lid

Op zaterdag 11 maart zullen er 5 jubilarissen van ons gilde gehuldigd worden. Daarna wordt hen van 19.00 uur tot 21.00 uur een receptie aangeboden door Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën in gildehuis N. van Oosterhout te Lierop.
Op de foto van links naar rechts: Jan van Seggelen 50 jaar lid, Wim van de Ven en
Frans van de Ven 60 jaar lid, Frits Maas 70 jaar lid en Thieu Scheepers 50 jaar lid.
Degenen die hen willen komen feliciteren zijn van harte welkom.

Zaterdag 19 november 2016:      Viertal Nederlandse kampioenen gehuldigd

Op 23 mei 2016 hebben vier schutters van het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën een unieke prestatie geleverd. Het betrof hier het Nederlands Kampioenschap Vrije Hand klein kaliber op de wip. De schutters Ad Vlemmix, Angel van Moorsel, Paul Sanders en Johan Vlemmix behaalden de titel Nederlands Kampioen Vrije Hand Viertal.
Ad Vlemmix behaalde de titel Nederlands Kampioen Vrije Hand Individueel en Angel van Moorsel wist de titel Nederlands  Kampioen Vrije Hand Koning te behalen. Het behalen van de titel voor het viertal geeft het Lieropse gilde het recht om deze wedstrijd volgend jaar op 21 mei 2017 te organiseren.
(v.l.n.r.: Paul Sanders, Johan Vlemmix, Ad Vlemmix, Angel van Moorsel)
Het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeen heeft op 19 november het viertal een receptie aangeboden in gildehuis van Oosterhout. Deze receptie werd druk bezocht door familie, vrienden, gildenbroeders en -zusters van kring Peelland en afgevaardigden van Lieropse verenigingen. Gonny van Bussel wethouder van de gemeente Someren sprak lovende woorden voor deze unieke prestatie. Tamboers van het Sint Joris gilde uit Asten brachten samen met een tamboer van ons gilde een serenade voor de schutters, speciaal voor Johan en Ad Vlemmix beide tamboer bij ons gilde. De serenade van de carnavalsvereniging "de kauw voetjes" samen met boerenkapel werd door de schutters, met in hun midden Prins Paul 1, zeer op prijs gesteld.
Het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën wil iedereen  bedanken, voor hun bijdrage in welke vorm dan ook, voor het slagen van deze receptie. De schutters hebben genoten.

Zondag 22 mei 2016:     Zeer succesvolle deelname aan het NK Vrije Hand geweerschieten te Udenhout

Zeldzame prestatie schutters van gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën.
Zondagmorgen vertrokken 4 schutters van ons gilde, t.w. Ad Vlemmix, Johan Vlemmix, Paul Sanders en Angel van Moorsel naar Udenhout om bij het St. Joris gilde deel te nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen Vrije Hand geweerschieten op de wip. Het was 20 jaar geleden, op hetzelfde terrein en bij hetzelfde gilde, dat we de prestatie al eens geleverd hadden om met het Viertal Nederlands Kampioen te worden. Bij slecht regenachtig weer begonnen zij aan de wedstrijd. Na een viertal kampronden hadden deze kanjers het Viertalkampioenschap op hun naam geschreven.
Na de huldiging en de uitreiking van de beker en medailles moest er nog verder gestreden worden bij de overige schietonderdelen.
Aan het Persoonlijk Nederlands Kampioenschap werd deelgenomen door een 140-tal schutters. Na 3 afkampronden bleven er nog 16 schutters over en na de volgende ronde nog twee. De titel werd behaald door Ad Vlemmix. Angel van Moorsel wist vervolgens ook nog het Koningskruis te bemachtigen, waarmee alle hoofdprijzen mee naar Lierop kwamen. Dit is een zeer uitzonderlijke prestatie die zover ik me herinner nog nooit is voorgevallen.
Dit betekent wel dat ons gilde in 2017 de Nederlandse Kampioenschappen Vrije Hand schieten op de wip moet organiseren en dat deze kanjers ons Gilde en Lierop in heel Brabant weer flink op de kaart hebben gezet.
Bij thuiskomst werden zij door het gilde met een vendelgroet en een woordje van de hoofdman voor hun fantastische prestatie gehuldigd.
Een zeer groot HIEP HIEP HOERA voor deze keien.

Zondag 24 april 2016:     Fietstocht voor de geüniformeerde leden

Martin Vermeulen en Thieu Scheepers hadden een fietstocht georganiseerd voor de geüniformeerde leden en hun aanhang.
De bijeenkomst was om 13.00 uur bij ons gildehuis van Oosterhout in Lierop, vanwaar we een kwartiertje later vertrokken naar “d’n Aspergehof” in Mierlo.
Het weer liet ons tijdens de tocht af en toe in de steek met af en toe wat hagel, regen en een stevig windje, maar al met al viel het toch nog mee.
In “d’n Aspergehof” werden we in een warm gasten verblijf onthaald met koffie en een heerlijk gebakje. Na even te zijn opgewarmd begon Jos met de eerste groep een rondleiding door zijn kersen tuin waar hij veel over wist te vertellen. Ook vertelde hij over zijn nieuwe kweek van de Mierlose kers. Hoe hij de bomen beschermd tegen lichte vorst, regen en hagel. Daarna over zijn aardbeien teelt en vooral de asperges, hoe ze geplant moesten worden en hoe de planten groeien. Vlakbij de loods en gasten verblijf had hij een nieuw aspergeveld met verwarming eronder. Daarop deed Jos nog een tweede ronde met de andere helft van de groep.
Na nog een drankje vertrokken we weer naar Lierop naar de grote koeien boer Arjan van Heugten met zijn 250 melkkoeien. Hier werden we ontvangen met koffie en cake. Arjan nam ons mee naar zijn stallen waar de opgroeiende koeien en zijn melkkoeien stonden. Verder gaf hij uitleg over de voeder techniek, bijna alles automatisch zodat ieder dier precies genoeg krijgt. Zo gebeurd dat ook bij de kalfjes en de pinken. In de melkstal gaf hij een uitgebreide uitleg over het wassen en melken van de koeien. Al bij al was het een zeer leerzame en interessante middag. In ieder geval gaat alles heel anders en sneller dan vroeger. Ieder had zich goed vermaakt.
Rond half zes trokken we weer naar ons gildehuis van Oosterhout alwaar ons een heerlijk warm en koud buffet wachtte, waar eenieder met volle teugen van genoot. Om 19.30 uur werd de dag afgesloten. Iedereen was tevreden en had genoten van een mooie middag.

Zaterdag 12 december 2015:     Jaarvergadering en Teeravond

Om 18.30 uur begon de jaarvergadering met aansluitend de teeravond.
Het jaarverslag, het kasverslag en de begroting voor 2016 werden met algemene instemming goedgekeurd.
Bij de bestuursverkiezing werden Jan van Seggelen en Frans van Moorsel herkozen.
In de kascontrolecommissie kwam Gerard Geutjens in de plaats van Martien v. d. Ven.
De punten van de rest van de agenda waren hamerstukken.
De feestavond had een heel andere opzet als andere jaren. We begonnen om 20.00 uur met drankjes en gezellig buurten met “zachte” achtergrond muziek en na een tijdje begon de verkoop van de loten. Rond ± 21.30 uur werden er 2 soorten soep opgediend.
Na de soep werden de jubilarissen Willy Jacobs en Gerrit Sanders gehuldigd met hun 40 jarig lidmaatschap. Zij kregen door de hoofdman een speldje opgespeld en Willy en Annie, de echtgenote van Gerrit, kregen een bos bloemen. (Martien van Lierop, ook 40 jaren lid, was afwezig, maar die werd zondagmorgen thuis alsnog door de hoofdman en zijn echtgenote gehuldigd.)
Na de huldigingen werd de rest van het koud en warm buffet opgediend.
Daarna volgde de loterij. Hierbij won Hans v.d. Eijnden de hoofdprijs.
Om 1.00 u werd de avond afgesloten.


Vrijdag 11 december 2015:    Toepen

Op deze avond hield ons gilde de jaarlijkse toepavond in café van Oosterhout.
Er waren 20 toepers die deelnamen aan deze avond. Zij speelden twaalf rondes waarbij, na 4 spellen per tafel, gewisseld werd met andere spelers.
Daarna volgde de finale ronde met 6 overgebleven spelers.
De winnaars zijn 1e Toon v.d. Boomen, 2e peter Looijmans, 3e Mike Lemmen, 4e Maikel Aarts. 5e Willy Looijmans, 6e Leo Verscharen
Het biljartspel Barac werd met 298 punten gewonnen door Mike Lemmen.
Raden maar werd gewonnen door Willie Donkers.

September 2015:     Verplaatsen Patroonsdag

Aangezien onze geestelijk adviseur Jan Zwirs op woensdag 16 september afwezig is, kan onze patroonsdag viering op deze dag niet doorgaan.
Deze wordt nu een week vervroegd naar 9 september, ook om 19.00 uur in Henricushof.


Mei 2015:     270 JAAR BROEDERSCHAP IN LIEROP

Vijf jubilarissen van het Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën uit LIEROP vieren zaterdag 16 mei 2015 hun 70 (Sjaac Cortooms) 50 (Cor Vlemmix) 50 (Willy Donkers) 50 (Toon van de Ven) en 50 (Louis van de Ven) jarig jubileum in het gildehuis Nelly van Oosterhout, van Dongenstraat 18, 5715 AL LIEROP. Aanvang 19.00 uur.
(V.l.n.r: Cor Vlemmix, Toon van de Ven, Sjaac Cortooms, Willie Donkers, Louis van de Ven)
Sjaac Cortooms 70 jaar (platina) gildebroeder heeft een geüniformeerde “gilde carrière” achter de rug. Als jonge gildebroeder was Sjaac vendelier en standaardruiter, vele paarden heeft hij “gilde tam” gemaakt. Ruim veertig jaar was hij lid van de Overheid. Samen met Piet Hurkmans en Sjaak Vlemmix was Sjaac altijd voor het gilde op pad. Vele kilometers met zijn auto gereden voor het verzamelen en ophalen van oud papier en het stof voor onze huidige gilde pakken. Van zijn eerste koningstitel in 1989 tot 1991 heeft hij ontzettend genoten, gesteund door zijn echtgenote koningin Thea.  Toen dit zich herhaalde in 1999-2001 was het feest compleet. Jaren daarna is hij een trots zilverdrager en piekenier geweest. Sjaak zal vanwege zijn gezondheid op 23 mei om 14.30 in zorgcentrum Sonnehove gehuldigd worden.
Willy Donkers 50 jaar (gouden) gildebroeder is geüniformeerd lid. Als tamboer begonnen en heeft jongere gildebroeders de kunst van het trommelen aangeleerd. Is vendelier geweest en nu lid van de Overheid met de taak gildewapens en contactpersoon schietterrein “De Roovere”.  Hij zorgt nog steeds voor het onderhoud van het schietterrein.  Is op jonge leeftijd, samen met zijn echtgenote koningin Nellie, al koning van het gilde geweest in 1971-1973. Koning worden is hem in 1999-2001 weer gelukt en hij poogt dit elke twee jaar, tijdens het koning schieten op kermismaandag in september, weer opnieuw te doen.
Cor Vlemmix 50 jaar (gouden) gildebroeder, Toon van de Ven 50 jaar (gouden) gildebroeder en broer Louis van de Ven 50 jaar (gouden) gildebroeder zijn nooit geüniformeerd geweest. Voor alle drie geldt, dat als het gilde om hulp vraagt bij een activiteit zij altijd bereid zijn om te helpen. Dit is voor het gilde van onschatbare waarde. Hiervoor hulde en veel dank. Toon en Louis hebben hun huis beschikbaar gesteld voor de opslag van gildepakken die tijdelijk niet gedragen worden en uniformen stof daarvoor.