Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, Lierop
 
 

Het nieuws van 2011.

Zaterdag 10 december 2011:       Aanbieden Koningsschild door Koning Angel van Moorsel

Tijdens de Teeravond, na de huldiging van de jubilarissen, beleefden we nog een leuke verrassing.
Onze koning Angel van Moorsel overhandigde de hoofdman een prachtig Koningsschild. Op dit schild staat in de linker onderhoek een schutter in schietstand, in het midden het hoofdvaandel met de afbeelding van onze patroonheilige en boven als kroontje een vrachtwagen.
Angel mocht het schild zelf op het Koningsvest hangen, hetgeen niet mee viel.
Zo kan hij zijn eigen geschonken Koningsschild 2 jaar (of misschien wel langer??) mee dragen en ervan genieten.
Angel namens het hele gilde nogmaals hartelijk dank.

Zaterdag 10 december 2011:      Jaarvergadering en Teeravond

Nadat alle aanwezigen de presentielijst had getekend opende de hoofdman de Jaarvergadering met de christelijke groet. Aansluitend vroeg hij om een moment stilte voor de overleden gildebroeder Frans van de Berkmortel. Het jaarverslag, voorgelezen door deken schrijver Stefan van Heugten, werd met algemene stemmen goedgekeurd. Het financieel verslag, voorgelezen door deken schatbewaarder Wim van den Eijnden, werd na enige toelichting ook goedgekeurd.
Bij de bestuursverkiezing werd uitgelegd dat de hoofdman er nog een jaar moet aanplakken. Dit omdat, volgens de statuten, de hoofdman en de deken schrijver niet gelijktijdig mogen aftreden. De aftredende bestuursleden, Wim van den Eijnden en Stefan van Heugten, werden als bestuurslid herkozen.  Ook de kapitein Willy Jacobs werd herkozen.
In de kascontrole commissie werd Angela Verstappen opgevolgd door Ad Vlemmix.
Er werden door de hoofdman nog enkele mededelingen gedaan en data voor het volgende kalenderjaar werden doorlopen.
Wim van den Eijnden gaf, aangevuld door Hans van Rijt, nog enige uitleg over het komend verbroederingsfeest op 14 en 15 April 2012.
Er waren geen vragen in de rondvraag, waarna de hoofdman de vergadering om kwart over zeven uur sloot met de christelijke  groet.
De Teeravond begon met de gebruikelijke maaltijd met soep, warm vlees en worst, brood en koffie. Tijdens de maaltijd gaf Piet van de Ven uitleg hoe de verdere avond ingevuld zou worden. Er zou het televisiespel "ik hou van Holland” gespeeld worden.
Bij het verlaten van eetzaal kreeg iedereen een rode of zwarte speelkaart en werden de spelers over twee helften van de zaal verdeeld. Van iedere groep 2 dames en 2 heren voorop die door de hulp van de rest de antwoorden op de vragen moesten geven. Het werd een hilarische avond met om het kwartier een pauze. In de eerste pauze werden de loten verkocht.
Hierna ging het spel weer verder met woorden spellen door de vier spelers voorop. Ook nog enkele vragen beantwoorden over de gilden van Peelland.

Daarna was er weer pauze waarin de hoofdman de jubilarissen huldigde met een mooie vaas bloemen en een oorkonde.  Martien Vlemmix is 40 jaar lid van ons gilde en Hans van den Eijnden is 25 jaar lid. Hun echtgenotes kregen een mooie bos bloemen aan geboden.
Hierna volgde de loterij, die vlot verliep. Als afsluiting van de avond volgde de finale met spel: rad van fortuin. Uiteindelijk won het zwarte team  en zij kregen van Piet allemaal een geweven handdoek uit het weverij museum met in het lintje de naam van het gilde. Om 23.00 uur was het spelprogramma afgelopen, eenieder buurte er nog een tijd vlot op los met sterke verhalen van nu en vroeger. Het was een geslaagde avond.Vrijdag 9 december 2011:      Jaarlijkse Toepavond

Er waren 20 toepers aanwezig hetgeen wel wat weinig was, maar desondanks was het er wel gezellig.
Henk van Seggelen had de leiding, die hij strak in de hand hield.
Hij moest ook de tijd in het oog houden, aan gezien Nelly de zaak tijdig wilde sluiten, om niet weer over de schreef te gaan. Om half een waren de prijswinnaars bekend.  Iedereen ging na nog wat napraten en de dorst lessen tevreden naar huis.
Uitslagen van de onderdelen:
Toepen: 1 Martien vd. Ven,  2 Karel van Moorsel, 3 Willy Looymans, 4 Wim van den  Eijnden,
5 Toon Maas en 6 Angel van Moorsel.
Barac: 1  Nelly van Oosterhout  en 2 Willy Jacobs.
Raden maar: 1 Janske v.d. Zanden en 2 Stefan Van Heugten.
194 schakels zaten er aan de ketting, de winnaar zat er met 192 maar 2 naast.

Zondag 23 oktober 2011:     Oktoberfeest Schutterijen- en Gildentreffen te Sittard

Morgens werd er om 10.00 uur verzameld om vervolgens samen met het Gilde Sint Antonius Abt met een veel te grote bus te vertrekken richting Sittard. Na aankomst, en de spullen uitgeladen te hebben vertrokken we richting het “Brand Weizen Paviljoen”, de feesttent dus. Hier werden gelijk de hoogheden verzocht zich te vervoegen richting het officiële gedeelte. Alle overige gildebroeders konden aanschuiven in de rij voor een gratis kop koffie met koek. Rond 13.00 uur volgde een voorstelling van alle gilden waarbij de hoogheden op het podium de herinneringsplaat op konden halen. Hierna volgde de optocht waarbij uitzonderlijk veel mensen langs de weg stonden. In de middag is er door ons gilde nog een demonstratie Vendelen met Trommen verzorgd en werd er geschoten tot “koning der koningen 2011”. Helaas wist koning Angel er tijdens zijn eerste activiteit niet meteen met de hoofdprijs vandoor te gaan. Hierna hebben we het met zijn allen gezellig gehad in het feestpaviljoen waarna wij rond 19.00 uur weer met de bus terug  naar Lierop zijn vertrokken.

Maandag 19 september 2011:     Koningschieten – Angel van Moorsel de nieuwe Koning

Op 19 September, kermis maandag in Lierop, werd ons gilde bij ons gildehuis v. Oosterhout opgehaald door ons zustergilde van St. Antonius-Abt en begeleide ons naar de prachtige koepelkerk.
Een mooie gildemis, voorgegaan door pastor Jan Zwirs, werd geopend met een welkomst woord van de hoofdman, die ieder veel succes en een plezierige dag wenste.
De Pastor wenste ieder mooi weer en een fijne dag en dat er een goede koning uit voort mag komen.
Hij gaf de toekomstige nieuwe koning meteen een opdracht mee om de “fakkel” in de koepel te schrijven . Na de heilige mis gingen we naar Henricushof en brachten een vendelhulde aan de bejaarden van Lierop. Vandaar uit naar gildehuis Nelly van Oosterhout voor een heerlijke koffietafel.
Om 11.00 uur vertrokken we naar schietterrein “De Roovere”. Bij het Mariakapelletje werden nog drie Weesgegroetjes gebeden voor een goede afloop, waarna we drie maal om de boom trokken om de koningsboom "te vrijen" van kwade geesten.
Het koningschieten begon ongeveer om 12.00 uur. Burgemeester Veldman en pastor Zwirs mochten de openingsschoten lossen waarna oud koning Toon van Vroonhoven aan de buurt was en de rest van de schutters volgde in volgorde van loting.

Na 71 Schoten was de koning al bekend.
Angel van Moorsel schoot hem van de spil. Hij sprong een gat in de lucht van blijdschap. Na inhuldiging van de koning vertrokken we gezamenlijk naar onze gildehuizen. Om ongeveer 15.00 uur werd er door de gruun schut een vendelhulde aan onze nieuwe koning gebracht. De hoofdman van de gruun hemelde hem op als een engel uit de hemel. Na de receptie werd Angel als nieuwe koning aan den volke getoond door alle cafés in Lierop een bezoek te brengen.
Om half zeven brachten we de koning naar huis, alwaar we hartelijk werden ontvangen door Nicole, de vrouw van koning Angel. Na een trom- en vendelhulde van ons eigen gilde was het nog fijn vertoeven achter in de tuin. Om half negen togen we voldaan huiswaarts.
Angel en Nicole nogmaals proficiat en een fijn koningsschap.


September 2011:     Koningschieten met Lierop kermis

Een eeuwen oude traditie gaat het gilde onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën met Lierop kermis handhaven. Al zo’n 485 jaar schiet het gilde met de kermis voor de koning. Een gilde zonder koning is geen volwaardig gilde. Een koning draagt de titel voor 2 jaar, daarna kan hij de titel opnieuw verdienen door de vogel opnieuw van de koningsboom te schieten, lukt hem dit niet dan komt er wel een nieuwe koning. Op kermis maandag, in de oneven jaren, is voor het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën de vaste dag om koning te schieten. Dit is telkens weer een hele happening, waar vele dorpsgenoten en gildebroeders van andere gilden naar komen kijken. Iedereen is van harte welkom.
Op zaterdag 17 september 2011 zal gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën samen met het gilde van St. Antonius-Abt en fanfare St. Willibrordus de kermis openen om 19.00 uur.
Maandag 19 september begint de dag met een plechtige eucharistie viering om 9.00 uur. Het Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën wordt dan begeleid door gilde van St Antonius-Abt. Iedereen is natuurlijk welkom in deze dienst .
Na de kerkdienst wordt er door beide gilden een vendelgroet gebracht bij Henricushof.
Omstreeks 11.00 uur vertrekken de gilden naar het schietterrein, waar om ± 12.00 uur wordt begonnen met het koningsschieten.


Zaterdag 27 augustus 2011:     Wereldrecord vendelen te Nieuw-Dijk

Deze zaterdag zijn we naar Nieuw-Dijk geweest om mee te doen aan de poging om het wereldrecord "met zoveel mogelijk vendeliers gezamelijk een programma te draaien" te verbeteren. Om ongeveer 17.00 uur werd bekent gemaakt dat er uiteindelijk 1017 vendeliers tegelijk hebben staan vendelen en dat de poging geslaagd was. Er is dus een nieuw wereldrecord!Zondag 17 juni 2011:     2 keer gildedoop in de parochiekerk van Lierop

Op deze zondag heeft voor ons gilde een unieke gebeurtenis plaatsgevonden. Er werden namelijk, in de Lieropse kerk, twee kinderen met gilde-eer gedoopt.

Om 10.50 uur stelde het gilde zich op voor de ingang van de kerk, om Martin en Janneke Vermeulen met baby Marius en de familie door de erehaag naar binnen te laten, waarna het gilde al trommend naar binnen ging. Het gilde stelde zich op achter de communiebank en rond de familie met het hoofdvaandel in de middengang. Na de doopplechtigheid, die fantastisch door pastoor Jan Zwirs was verzorgd, vroeg de Hoofdman aan Martin en Janneke om hun zoon Marius aan te melden bij het gilde, hetgeen zij graag deden. Hierna begeleidde het gilde hen naar buiten waar hen een vendelhulde werd aangeboden.
Martin bedankte het gilde voor de aanwezigheid en de vendelhulde.


Om 11.45 uur begeleidde het gilde vervolgens Peter en Bertina Hurkmans met zoon Dean en de familie naar binnen, alwaar hetzelfde scenario zich afspeelde, in ook een prachtige doopplechtigheid. Ook Peter en Bertina werden door de Hoofdman gevraag om zoon Dean aan te melden, hetgeen zij ook graag deden. Na de uitgeleide uit de kerk werd ook hen een vendelhulde aangeboden.
Ook Peter bedankt het gilde voor de aanwezigheid tijdens de doopceremonie.
De Hoofdman bedankte beide families en bood hen kleine presentjes aan voor de dopelingen, in de vorm van een trommel.
Martin en Peter boden het gilde in gildehuis van Oosterhout koffie en broodjes aan, waar gretig gebruik van werd gemaakt.
Bedankt beide families.


Maandag 13 juni 2011 (2e Pinksterdag):    Familiedag op schietterrein "de Roovere"

2e Pinksterdag is het weer zover, de jaarlijkse familiedag van ons gilde op schietterrein "de Roovere".
Deze dag is zeker weer geslaagd te noemen door de goede organisatie met Diny van de Ven, Annelies van Moorsel, Peter van de Zanden, Willie Looymans en als extra hulp Elly Sleegers waarvoor hartelijk dank.
Er zijn verschillende spelletjes opgesteld die je kunt spelen als je uitgedaagd werd. Dit uitdagen kon door de persoon die onder je staat of door iedereen die boven je staat. Hier is veel gebruik van gemaakt en zo zijn we de hele middag bezig gehouden.

De uiteindelijke winnaar, na vele uitdagingen, was Mart van den Eijnden die iedereen onder zich wist te houden toen hij eenmaal bovenaan was gekomen.

Om de honger te stillen na een middag van vele spelletjes was er een grote frietvrachtwagen geregeld, die maar net voor op het schietterrein paste.
De organisatie van de leuke middag nogmaals bedankt. Volgend jaar zijn de volgende personen verantwoordelijk voor de organisatie: Mien Plasmans, Jan Aben, Dorien van Loon en Angel van Moorsel. Laat het dan ook weer een zeer gezellige middag worden.

Zondag 22 mei 2011:     Vrij- en Kringgildefeest bij gilde St. Margaretha te Aarle-Rixtel

Op deze dag is een groot deel van het gilde richting Aarle-Rixtel getogen om deel te nemen aan het gildefeest ter ere van het 600-jarig bestaan van het St. Margarethagilde. In Aarle-Rixtel. Enkele gildebroeders waren eerder die dag al vertrokken om de Heilige Mis en de koffietafel bij te wonen. Ook de tentoonstelling werd door enkele leden al eerder opgebouwd.
In Aarle-Rixtel aangekomen bleek dat het jublieum groots was aangepakt. Op een groot terrein aan de Lieshoutseweg stond de tent en waren de verschillende velden afgebakend.
Er wordt begonnen met een lange, maar goed opgezette optocht door de straten van Aarle-Rixtel. Door het fijne weer was het publiek massaal aanwezig. Terug gekomen bij de tent werd opgesteld voor de massale opmars.
Na een korte onderbreking en de eerste versnaperingen zijn enkele gildebroeders begonnen aan de wedstrijd onderdelen. Aan het einde van de dag werden de prijzen uitgereikt.
Paul Sanders werd kampioen bij het geweerschieten en het gilde behaalde een 6e plaats in het algemeen klassement.

Zondag 1 mei 2011:     Schieten voor KansPlus

Ook dit jaar weer werd er geschoten voor het goede doel stichting KansPlus.
Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de 5 gilden van Someren en Asten. De geweerschutters van Kring Peelland waren nu aanwezig op schietterrein "de Jorisveste" van gilde sint Joris te Someren. Hier werd onder een mooi zonnetje een gezellige wedstrijd verschoten met als doel om geld bij elkaar te krijgen voor stichting KansPlus om iets extra´s te kunnen realiseren voor de gehandicapten van Asten en Someren. Het openingsschot werd verricht door burgemeester Veltman. De baten van deze dag, welke geschonken worden aan KansPlus, waren meer dan €500,-.
Door schutters van ons gilde werden de volgende prijzen behaald: Ere-kampioen 1e Ad Vlemmix en 3e Willie Donkers, Personeel 1e Ad Vlemmix, 2e Angel van Moorsel en 5e Willy Jacobs, Vrije Hand 3e Jan van Seggelen. Het viertal schieten werd gewonnen door een van onze korpsen met de schutters Willy Jacobs, Hann en Jan van Seggelen en gastschutter Frans Meeuws. Ook werd er een Puistprijs gewonnen door Johan Vlemmix, Wim van de Eijnden en Toos van Rooij.
Om meer uitslagen van schietwedstrijden te zien kijk dan op www.roovere.nl de website van de Lieropse schutters (beide gilden).

Zaterdag 30 april 2011:     Koninginnedag

Zoals elk jaar waren ook dit jaar de beide Lieropse gilden en de fanfare weer aanwezig om de Koninginnedag in Lierop op te luisteren.
Als eerste werd de Nederlandse vlag gehesen waarmee de dag was geopend. Hierna was de optocht van de kinderen met hun versierde fietsen door de staten van Lierop. Zij werden begeleid door de beide gilden en de fanfare. Na terugkomst op het parkeerterrein van de voetbalclub was er voor de gildebroeders en zusters even tijd om te oranjemarkt van de kinderen te bekijken en het aangeboden kopje koffie te drinken.
De gilden konden niet te lang bij de activiteiten in Lierop blijven omdat ze ook nog naar de aubade in Someren moesten. Daar was de samenkomst in gildehuis de Krabbendam. Van hieruit gingen de vier Somerense gilden, elk afzonderlijk, in optocht naar het plein voor het gemeentehuis. Na wat toespraken en een oranjebitter genuttigd te hebben werd aan burgemeester Veltman de Eed van Trouw hernieuwd. Als afsluiting werd een vendelgroet aan de aanwezigen gebracht. Hierna liepen de vier gilden gezamenlijk nog een slangendefilé over het plein waarna te terug gingen naar het gildehuis de Krabbendam. Hiermee waren de activiteiten voor de gilden afgesloten.

Zaterdag 2 april 2011:     Gildecongres te Turnhout

‘s Morgens om 7.45 uur vertrokken koning Antoon van Vroonhoven en hoofdman Thieu Scheepers naar het gildecongres in Oud-Turnhout. We konden de auto gratis parkeren door sponsoring van de gezamenlijke winkeliers van Turnhout. We werden hartelijk ontvangen met koffie en cake in het prachtige gemeentehuis, waar in de hal de reuzen van Turnhout staan opgesteld.
Om 9.45 uur vertrokken we in optocht naar de kerk, vooraf gegaan door een 10-tal tamboers en het gilde uit Turnhout. Het was een prachtige H-mis met een goed koor en orgelspel in de mooie kerk.
Daarna vertrokken we in optocht door de Gasthuisstraat naar cultureel centrum “Warande”.
Daar kregen we de eerste spreker Luc Wolters, professor aan de universiteit van Maastricht, te horen, die met prachtige beelden van oude foto’s de historie en tradities van de gilden en schutterijen weergaf, en vooral waar de tradities aan de tegenwoordige tijd veelal waren aangepast.
Om 12.00 uur moesten we het plein en de straat oversteken en ons begeven naar het lyceum aan de overkant van de straat, alwaar ons een fantastisch middagmaal met toetje werd voorgezet. Om 14.00 uur gaf professor Stefaan Top, hoogleraar en historicus aan de universiteit te Brussel, op humoristische wijze uitleg over de enquête die in België onder de gilden was gehouden.
Deze enquête is nu in Brabant onder de gilden verspreidt en zullen we nog moeten verwerken.
T.z.t. krijgen we een uitgewekt verslag van deze dag. Om 15.30 uur keerden we huiswaarts.


Dinsdag 22 maart:      Rood- Groen overleg

Op dinsdag 22 maart heeft het jaarlijkse overleg plaatsgevonden tussen de overheden van gilde Onze Lieve Vrouw  van de Zeven Weeën en gilde van sint Antonius-Abt. Dit overleg vond plaats in de schuilgelegenheid op schietterrein "de Roovere".
Aangezien er geen agenda was gemaakt ging hoofdman Thieu Scheepers na opening met de christelijke over naar de notulen van de vorige vergadering. Deze werden door de aanwezigen goedgekeurd.
Daarna werd punt voor punt het programma van 2011 besproken. De groenen hadden op enkele punten na hetzelfde programma als de roden, ook zij gaan niet naar Heijen.
Zij gaan ook naar Nieuw-Dijk en Sittard. Waarop werd voorgesteld om kijken of het mogelijk is om naar deze twee evenementen gezamenlijk met een bus te gaan. De beide gilden gaan checken wie er allemaal mee gaan. Als het er teveel worden zelfs voor een tweedekker, kan men altijd nog op zichzelf gaan.
Over de dames toelaten bij het gilde vonden zij dat wij het, in onze statuten, goed opgelost hebben.


Zaterdag 12 maart 2011:      Kringonderscheiding Sjaak Cortooms

Op deze zaterdag was het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën vertegenwoordigd op de voorjaarsvergadering van Kring Peelland te Gemert.
Daar werd Sjaak Cortooms verrast met een kringonderscheiding van verdienste die hij trots als een pauw in ontvangst nam.
Deze onderscheiding kreeg Sjaak omdat hij  23 jaar werkzaam was in de standaardcommissie van de kring. Nu hij 82 jaar wordt stopt hij  met zijn werkzaamheden bij die commissie.
Sjaak kreeg een zilveren speld opgespeld en een prachtige oorkonde uitgereikt van de kringvoorzitter Loek Swinkels.


22 februari 2011

We zijn begonnen om de website te veranderen en weer bij te gaan houden.
Dit zal met kleine beetjes gebeuren.
Als er mensen zijn die iets op deze site willen plaatsen dan kunnen ze dit stukje altijd insturen naar info@gildeolvlierop.nl.
Heeft iemand punten ter verbetering (aanvullingen, opbouw, e.d.) van de website kunnen deze natuurlijk ook naar dit adres gestuurd worden.
Met zijn allen moet het lukken om er een mooie site van te maken.

Zondag 30 januari

Een uitstapje met de (jeugd)vendeliers. Zij zijn zondagmiddag naar Best gereden om daar enkele uurtje gezellig samen te bowlen. Het was een gezellig middag waarbij de jongeren het van de volwassenen probeerden te winnen. Dit was weer eens wat anders dan elke keer weer vendelen oefenen.
Bij terugkomst in Lierop werd de middag afgesloten met een frietje in 't Jagertje.

Januari 2011

De website van schietterrein "de Roovere" is in de lucht. Wil je deze bezoeken ga dan naar www.roovere.nl.