Welkom
nieuws
Programma
Geschiedenis
Weblinks
Archief
Contact

 

Groepsfoto met koning Gerard Geutjens op kermis maandag in 2021

 


Zondag 18 juli 2021:     Onze koning Gerard Geutjens schiet zich tot Kringkoning van Kring Peelland

 

 

Op deze zonnige middag werd er, op het schietterrein van gilde Sint Joris te Someren, voor de titels Kringkoning en Kringkeizer geschoten.

 

Onze Koning Gerard Geutjens schoot namens ons gilde mee. Hij had met de Koning, Rob van Seggelen, van de Gruun (gilde van Sint Antonius Abt) afgesproken dat ze de titel Kringkoning wel even naar Lierop zouden brengen.

 

Bij het schot van Gerard in de 7e ronde viel het grootse deel van de vogel en leken de kansen op het Kringkoningschap verkeken. Dit omdat er nog maar een klein stukje hout op stond en dat zouden de andere Koningen wel even omlaag schieten. Echter bleef het stukje hout hardnekking zitten. In de 10e ronde was Gerard weer aan de beurt en schoot hij bij het 158e schot het laatste restantje van de houten vogel naar beneden.

 

Het Kringkoningskruis werd uitgereikt door Kringvoorzitter Henk de Hair.

 

Zo hebben de twee Koningen uit Lierop toch gelijk gekregen dat de titel Kringkoning naar Lierop zou gaan.

 

Koning Gerard hartelijk gefeliciteerd met dit mooie resultaat.

 


Zondag 13 juni 2021:     Kringonderscheiding voor Angel van Moorsel

 

 

Deze middag werd op schietterrein De Roovere de Hoofdman en schutter Angel van Moorsel van het Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën gilde blij verrast met een kringonderscheiding voor zijn inzet bij de kring schietcommissie. Als wedstrijdsecretaris en wedstrijdleider bij vele gildefeesten, kring kampioenschappen en kringwedstrijden vanaf het jaar 2002.

Angel was naar schietterrein De Roovere gelokt en was totaal verrast toen plots het Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën gilde het schietterrein De Roovere op marcheerde, samen met de schietcommissie, het kring bestuur en een delegatie van het zustergilde St Antonius Gilde Lierop. Nadat deze allen waren aangetreden, gaf de commandant Willie Donkers het woord aan Henk de Hair van het kringbestuur.

Er volgde een toespraak voor de vele verdiensten in schietcommissie en op gildefeesten die Angel al die jaren heeft vervult. Hierna reikte Henk de Hair de kringonderscheiding uit en een mooie bos bloemen voor zijn vrouw Nicole aan zijn zijde.

Hierna nam de voorzitter van de schietcommissie Jan Rovers het woord en dankte Angel voor zijn toomloze inzet al deze jaren en bood hem ook een cadeautje aan.

Na al deze mooie worden was het de beurt aan het eigen gilde en werd op het achterliggend grasveld een vendelhulde gebracht. Hierna bedankte en feliciteerde Angela Verstappen, namens het gilde, Angel met zijn verkregen onderscheiding van kring Peelland en nodigde namens het OLV gilde eenieder uit voor een stuk vlaai met koffie. Er werd een uitdrukkelijke verzoek gedaan om de regelgeving van de corona op te volgen.

Hierna nam Angel het woord en bedankte ieder voor deze totale verrassing.

Angel namens het gehele gilde van harte proficiat.

 


Januari 2021:     Namens het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën wensen wij U Prettige

                          Kerstdagen en een heel gezellig 2021

 

 


Zondag 24 november 2019:     Intocht Sinterklaas

 

Op deze stralende winterdag hebben we, samen met het gilde van st. Antonius Abt en de Fanfare, Sinterklaas afgehaald bij ’t Alfort. Van daaruit hebben we hem en zijn pieten begeleidt naar het kerkplein waar hij werd toegesproken door iemand van de organisatie. Ook kreeg hij een muzikale hulde van de Fanfare en een vendelhulde van de beide gildes.

Daarna hebben wij Sinterklaas begeleidt naar de Vurherd waar we bedankt werden door de Sint voor onze aanwezigheid.

 


Vrijdag 1 november 2019:     Jaarlijkse Toepavond

 

Op deze avond hebben we onze jaarlijkse toepavond gehouden.

Het was weer een spannende strijd wie er met de prijzen naar huis zouden gaan. Dit jaar zijn de prijzen als volgt gevallen:

 

Barak: 

1ste prijs Ad Vlemmix

 

Toepen:

1ste prijs  Dennis van Bruchem

2de  prijs  Maikel Aarts

3de  prijs  Ruud Ceelen

4de  prijs  Angel van Moorsel

5de  prijs  Wim Berkers

6de  prijs  Willy Jacobs

 

We hopen dat er na deze geslaagde avond volgend jaar nog meer mensen aanwezig kunnen zijn op onze jaarlijkse toepavond. 

 


Donderdag 19 september 2019:     Bevrijdingsvuur Asten en Someren

 

We zijn rond de klok van 18.30 uur met gildes van Peelland op het koningsplein te Asten bij elkaar gekomen om het bevrijdingsvuur in ontvangt te nemen. Onder grote belangstelling, waaronder zo’n 200 gildebroeders, genodigden en belangstellenden, werd het bevrijdingsvuur ontstoken op de markt in Asten. Daarna was het de beurt aan de burgemeesters van de Peelgemeentes om hun fakkel aan te steken. Deze fakkels kwamen via de koningen en keizers bij de estafette lopers. Deze lopers, onder begeleiding van de gildes, vertrokken in de 4 windrichtingen om het bevrijdingsvuur naar hun dorp of stad te brengen.

Daarna zijn we naar Someren gegaan om de lopers van ’t Jaspersport te ontvangen en te begeleiden naar het Speelheuvelplein. Hier werd het vuur bij het monument weer werd ontstoken in een schaal. Na de bijeenkomst was er gelegenheid om koffie/ thee of fris te drinken in de koffieruimte van het Protestante Kerk.

 


Maandag 16 september 2019:     Koningschieten

 

Op kermismaandag hebben we om 8.30 uur verzameld bij ons materiaalhuis. Iets voor 9.00 uur werden we door ons zustergilde van st. Antonius Abt, welke ons de gehele dag begeleiden, opgehaald om naar de kerk te gaan. De Heilige mis werd voorgegaan door pastoor Pieter Scheepers en opgeluisterd met zang van het Kerkkoor. 

Na de Heilige mis hebben we een vendelhulde gebracht aan de bewoners en medewerkers van Henricus hof en zijn vandaaruit naar ons gildehuis getrokken voor een goed verzorgde koffietafel. 

Rond 11.00 uur zijn we naar schietterrein ‘de Roovere” getrokken om ons tweejaarlijks koning schieten te doen.

Na het bidden bij het Maria kapelletje trokken we naar het schietterrein zelf om de koningsboon te bevrijden door er 3 maal omheen te lopen. 

Na het lotjes pakken werd er begonnen met de wedstrijd om de nieuwe koning. Burgemeester Blok deed het openingsschot gevolgd door pastoor Pieter Scheepers en de wethouders Swinkels en Schoolmeesters. Zij schoten 5 rondes mee. Er werd met 9 gildebroeders gestreden om het koningschap. Met het 87ste schot kwam het restant van de vogel al naar beneden. Dit keer was de gelukkige Gerard Geutjens en mag hij zich nu voor 2 jaar de koning van ons gilde noemen. 

Nadat de schilden omgehangen waren en handen wassing gedaan mocht hij over de siervaan lopen. 

Na dit officiële gedeelte zijn we weer naar het dorp gegaan om hem te presenteren aan het Lierops volk. 

Tegen 19.00 uur hebben we hem naar huis gebracht waar we goed ontvangen werden en sloten de dag af rond 22.00 uur.

 


Zaterdag 14 september 2019:     Kermis aanzeggen en kermis openen

 

Op deze zaterdag zijn weer enkele gildebroeders rond 12.00 uur begonnen met het jaarlijkse kermis aanzeggen bij de koning en het bestuur.

Bij het laatste adres waar ze kermis aangezegd werd, werden ze weer onthaald met friet met snacks.

Om 18.30 uur waren ze weer bij ons gildehuis waar de rest van het gilde hen stond op te wachten. Samen met de fanfare en gilde van st. Antonius Abt werd er rond 19.00 uur begonnen aan de rondgang door Lierop en het bezoeken van diverse cafés om de kermis te openen.

 


Woensdag 11 september 2019:     Patroonsdag

 

Op deze dag hebben we onze jaarlijkse patroonsdag gevierd.

Dit hebben we gedaan met een H. mis in Henricushof die voorgegaan werd door kapelaan van Overbeek. 

Na de dienst hebben we met koffie en gebak nog een gezellig samenzijn gehad met de bewoners van Henricushof.

 

Zondag 8 september 2019:     Kringgildefeest te Liessel 

 

Op zondag 8 september hebben we onder een stralend zonnetje deelgenomen aan het gildefeest in Liessel.

De bonte stoet van standaardruiters, gildebroeders en gildezusters trok door de straten van Liessel.

Het was een goed georganiseerde dag waarbij er veel vertier was in de tent en veel te doen op het terrein. Ons gilde wist diverse prijzen te behalen.

We werden 7de in het Algemeen Klassement.

Ad Vlemmix werd 1ste in de klasse A bij het kruisboog schieten op de wip.

Willy Jacobs, Jan van Seggelen, Johan en Ad Vlemmix werden 1ste bij het viertal kruisboog schieten op de wip.

Twan van Heugten behaalde een 2de prijs bij het vendelen in de klasse C.

Alles bij elkaar was het een geslaagde dag voor ons gilde.

 

Zaterdag 7 september 2019:     Herdenking 75 jaar bevrijding Lierop 

 

Op zaterdag 7 september hebben we de herdenking 75 jaar bevrijding van Lierop gehad. 

Samen met ons zustergilde van st. Antonius Abt zijn we naar de parochie kerk gegaan om daar de H. mis op te luisteren waarbij A Capella voor de zang zorgde en deze werd voorgegaan door Gildepastoor Jan Zwirs.

Na de heilige mis togen we samen met genodigden en belangstellenden naar het Frank Douchette-monument waar Fanfare en Slagwerkgroep St. Willibrodus op ons zaten te wachten.

Na een woord van welkom door Ben v. Bussel en Harrie v.d. Sanden werd er door A Capella “monnikenkoor” gezongen. Daarna was het de beurt aan een buurtbewoner die een gedicht voor las. Toen speelde St. Willibrordus het stuk “Soldaat van Oranje”.

Daarna speelde Frank van Gastel The Last Post waarbij de gildes de vaandels en siervaan neigden. Toen was er 1 minuut stilte en daarna werden er kransen gelegd. Na de kransleggingen hees een buurtbewoner de Nederlandse vlag terwijl fanfare St. Willibrordus het Wilhelmus speelde. Hierna hield de burgemeester een toespraak. Na de toespraak werden er gedichten voorgelezen door leerlingen van de Basisschool. Daarna werd er door de gildes een vendelhulde gebracht en daarna zong A Capella “Dierbre Heiland” en was er een dankwoord door Ben van Bussel. Na dit alles werd de avond afgesloten en kregen we het sein voor de aftocht.

 


Maandag 10 juni 2019:     Familiedag

 

Op 2de pinksterdag hebben weer onze jaarlijkse familiedag op schietterrein “De Roovere” gehad.

We zijn om 13.00 uur op het schietterrein bijeengekomen.

 

De organisatie van dit jaar; Ad Vlemmix, Toon van Vroonhoven en Ad van de Zanden, had een gezellige spellenronde in de bossen in elkaar gezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het terrein moest men nog een kwisronde oplossen welke gemaakt was door Gerard Geutjens. Tijdens de prijsuitreiking werd medegedeeld dat zij hadden besloten dat niet de winnaars maar de 3de plaats recht gaf om de familiedag van 2020 te organiseren.

 

 

 

De winnende groep bestond uit de personen: Dorien van Loon, Marnick Vlemmix, Hans van den Eijnden, Nicole van Moorsel Jo Looijmans en Jan van Seggelen.

 

Om 17.30 uur was er weer de vertrouwde frietvrachtwagen en tussen de regendruppels door konden we friet en snacks gaan halen. Na de friet was het nog een gezellig samen zijn tot ongeveer 20.00 uur.

 


Zaterdag 8 juni 2019:     70-jarig Jubileum Piet Jacobs

 

Op deze zaterdag hebben we onze jubilaris thuis afgehaald. Daar hebben we eerst een groepsfoto met de jubilaris gemaakt.

 

 

Hierna hebben we hem naar ons gildehuis Nelly van Oosterhout begeleid.

Daar werd hem en zijn familie een vendelhulde gebracht door onze vendeliers.

Na afloop zijn we naar binnen gegaan voor koffie met gebak.

 

Daarna nam onze hoofdman Angel van Moorsel het woord en roemde hij Piet voor het vele werk dat hij voor het gilde gedaan heeft. Hierna liet onze vrouwelijke tamboer het schildje opspelden dat behoord tot het 70-jarig jubileum. De hoofdman reikte daarna de oorkonde en een boeket bloemen aan Piet uit. Toen was het de beurt aan onze kringvoorzitter Henk de Hair om Piet in de bloemetjes te zetten en hem de kring onderscheiding op te spelden en een oorkonde, die bij het 70 jaar lidmaatschap behoord, te overhandigen.

Daarna werd de receptie geopend door de gildebroeders met daarna de familie en kennissen. 

 

Het was een gezellige middag waar Piet erg van genoten heeft.

 


Zondag 2 juni 2019:     Schuttersfeest Meijel

 

Onder een stralende zon en 30 graden hebben we deelgenomen aan de optocht door Meijel. Dit tijdens de schuttersfeesten die door de schutterij Sint Nicolaas georganiseerd waren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de optocht, rond 15.30 uur, konden onze schutters deelnemen aan de schietwedstrijden welke iets anders gaan dan bij ons. 

Met een zwaar kaliber geweer werden de gildebroeders en gildezusters van de gastgildes gevraagd om de houten vogel naar beneden te schieten.

De vogel werd naar beneden geschoten door de gildebroeder die voor onze gildebroeder Jan van Seggelen was. Dus Jan had pech. 

Het was voor onze gildebroeders een zeer warme maar leerzame en gezellige middag.

 

Zondag 26 mei 2019:     NK geweerschieten Vrije Hand in Terheijden

 

Op deze zondag zijn onze schutters Ad Vlemmix, Johan Vlemmix, Paul Sanders en Angel van Moorsel afgereisd naar Terheijden om deel te nemen aan het NK Vrije Hand schieten op de wip. Ze behaalden daar als groep een succesvolle 2de plaats.

Ad Vlemmix behaalde bij het onderdeel individueel personeel nog een 8ste plaats.

Het was een geslaagde dag volgens de schutters.

 

Zondag 19 mei 2019:     Grote Gilde Processie te Ommel

 

Op deze dag heeft ons gilde aan de grote Gilde Processie in Ommel deelgenomen. Dit samen met verschillende gildes van kring Peelland of een delegatie daarvan, ook was het Onze Lieve Vrouwegilde uit Elshout aanwezig.

De stoet die een rondgang door Ommel maakte om daarna naar de parochie tuin te gaan om het Heilig Lof op te luisteren.

Na het lof gingen we naar het kerkplein waar onze vaandrig Twan v. Heugten de eed van trouw deed aan het geestelijk gezag, waarna de vendeliers nog een vendelhulde brachten.

Na de vendelhulde gingen we weer in een mooie stoet terug naar gemeenschap De Kluis waar de stoet ontbonden werd. 

Het was een geweldige happening waar veel publiek bij aanwezig was.

 


Zaterdag 15 december 2018:     Jaarvergadering en Teeravond

 

Op deze zaterdag hebben we onze Jaarvergadering en Teeravond gehad.

 

We begonnen met de Jaarvergadering om 18.30 uur waarin we het jaarverslag, financieel verslag, de begroting, bestuursverkiezing en kascontrole commissie werden besproken.
Bij de bestuursverkiezing waren Frans van Moorsel (herkiesbaar) en Jan van Seggelen (niet herkiesbaar). Frans werd herkozen en Jan werd bedankt voor de 16 jaar dat hij in het bestuur zat.
In de kascontrole commissie was Gerard Geutjens aftredend en niet herkiesbaar, daar is Karel van Moorsel voor in de plaats gekomen. Het was een vruchtbare vergadering.

 

Om 20.00 uur was het tijd voor onze Teeravond die we begonnen met een lopend buffet. 

 

Na het eten werd onze jubilaris Ad van Rooy met zijn vrouw Toos in het zonnetje gezet voor het 40 jarig lidmaatschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna was het aan de beurt aan Jan van Seggelen, met zijn vrouw Hann, die nog eens extra bedankt werd voor zijn jarenlange grote inzet bij het gilde. Hij kreeg uit handen van onze Hoofdman Angel een plaquette en een boeket bloemen aangeboden.

 

 

 

 

 

 

 

We hadden ook nog een extraatje. Al onze geüniformeerde oud-koningen kregen een speldje met daarop de afbeelding van onze koningsvogel uitgereikt.
Bij de oud-koningen die niet aanwezig konden zijn wordt het op een later tijdstip thuis overhandigd.
Ook onze 25 jarige jubilaris Hans van Moorsel wordt op later tijdstip thuis gehuldigd. 

 

Verder was het een geslaagde avond waarbij dit jaar de invulling verzorgd werd door Nicole van Moorsel en Johan Vlemmix.
 

 

 


Vrijdag 14 december 2018:     Jaarlijkse toepavond

 

Op deze avond werd er fel gestreden werd om de fantastische vleesprijzen.
De prijzen zijn door de volgende personen gewonnen:
1e John van de Kruijs
2e Hennie van Lierop
3e Stef Slegers
4e Willy Looymans
5e Toon Hurkmans
6e Lucas Bukkems

 

Bij het onderdeel barak heeft Cor van de Ven gewonnen.
Het was een gezellige avond.
 


Zondag 28 oktober 2018:     Uitstapje geüniformeerde leden.


Op deze zondag was het dan weer zover het uitstapje voor de geüniformeerde leden.


Iedereen werd om 13.00 uur op schietterrein de Roovere met de fiets verwacht, waarna we na koffie om 13.15 uur vertrokken naar het Peel en Klokken museum in Asten.


In Asten stond de gids al op ons te wachten voor een rondleiding door het klokken museum. Hier werd uitgelegd hoe de klokken gegoten werden en de uurwerken werkten.


Hierna was er een pauze voor koffie met gebak waarna we nog door het peel museum konden lopen om

deze te bezichtigen, ook waren er vele pompoenen te zien in allerlei figuren.


Rond 16.30 uur gingen we weer terug naar schietterrein de Roovere waar een lekker chinees buffet klaar

stond.


Deze dag is afgesloten met een hapje en een drankje.
 


Januari 2018:     Nieuwe leden gevraagd.
                                              
Ons gilde, Onze Lieve Vrouw van de 7 Weeën (in de volksmond ook bekend als de “rooi schut van Lierop”) dateert uit het jaar 1527 en is een familie-gilde.
In Nederland zitten er nog maar 2 familie-gilden, beide in Lierop! Dat is dus heel erg uniek. Dus ook onze zustergilde, van Sint Antonius Abt (in de volksmond “de gruun schut”), is een familie-gilde.

 

Zoals bij iedere vereniging heeft het gilde een bestuur, overheid genoemd.

 

Als wij als gilde uittreden lopen er tamboers, vendeliers, zilverdragers, piekeniers, een koning, een vaandeldrager, een hoofdman en een kapitein mee.

 

Wij, als gilde, doen mee aan wedstrijden zoals; trommen, vendelen, wipschieten met geweer en kruisboog schieten op de wip.

 

De afgelopen jaren gaat het flink achteruit met het leden aantal, vooral door de vergrijzing binnen het gilde maar ook zeker door te weinig jonge aanwas.

 

Daarom deze oproep!!!!

 

Iedereen die ooit een familielid heeft gehad in ons gilde, mag en kan gildebroeder of gildezuster van ons gilde worden.

 

Daarom ons motto “Laat een eeuwen oude traditie niet verloren gaan”.

 

Het zou heel erg jammer zijn als de gilden verdwijnen, zowel in Lierop als daarbuiten. Want zonder gildebroeders of gildezusters kunnen wij niets meer en gaat er voor een hele tijd of altijd een stukje traditie en historie verloren.
Kom eens kijken hoe het er aan toegaat als wij uittreden voor een gildefeest, serenade, uitvaart, bruiloft of doop.

 


Zaterdag 13 januari 2018:     Afscheid met gilde-eer van Gerard (Geert) Hurkmans.


Op deze dag hebben we met gilde-eer afscheid genomen van onze zeer gewaardeerde gildebroeder Gerard (Geert) Hurkmans. Gerard is gestorven op 86 jarige leeftijd.
Gerard was 58 jaar lid van het gilde. Hij was een zeer werkzame gildebroeder. Hij verzamelde vele jaren oud papier en was ook met alle overige werkzaamheden zeer actief.
Ook was het hem gelukt om twee keer koning van ons gilde te zijn.
Dat hij ruste in vrede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën wenst dit alle bezoekers.


Zaterdag 9 december 2017:     Nieuwe Hoofdman bij het gilde Onze lieve Vrouw van de Zeven Weeën.

  

In de Jaarvergadering is Angel van Moorsel tot de nieuwe Hoofdman van de “Rooi schut” gekozen. Hij heeft de voorzittershamer overgenomen van Thieu Scheepers die deze functie 15 jaar heeft vervuld.  Ook werden Wim van den Eijnden en Stefan van Heugten herkozen in het bestuur en werd Willy Jacobs voor een nieuwe periode herkozen als Kapitein.
Aan het begin van de jaarvergadering werden onze overleden leden Sjaak Cortooms, Piet van de Ven en mevrouw Slob herdacht met een moment stilte.

 

Na de jaarvergadering was het weer tijd voor de jaarlijkse Teeravond. Deze avond werd begonnen met een goed verzorgd koud en warm buffet.  

Na het eten werden Govert Hurkmans en Angel van Moorsel gehuldigd met hun 40-jarig lidmaatschap van het gilde. 

 

Ook werd Thieu Scheepers door de nieuwe Hoofdman, Angel van Moorsel, toegesproken en kreeg Thieu een mooi aandenken overhandigd voor zijn vele jaren inzet in diverse functies in het gildewezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna kreeg onze koning Stefan van Heugten het woord. Hierin bood hij het gilde een nieuw koningsschild aan en gaf hij uitleg over de vorm en figuren op het schild. Na deze uitleg hing hij zijn koningsschild op de lege plek op het koningsvest. Dit vest, met het nieuwe koningsschild, zal hij tijdens zijn koningsschap mogen dragen.

 


Na dit alles werd de avond verder geleid door Toine Welten en Angela Verstappen. Zij verdeelden de aanwezigen in 4 groepen. Deze 4 groepen moesten tegen elkaar strijden in een mooi opgezette quiz en losse opdrachten. Er werd fanatiek op de knoppen gedrukt om als eerste het antwoord te mogen geven. Nadat de winnende groep bekent werd gemaakt was het tijd voor de jaarlijkse loterij met mooie prijzen.

 

 

 

 


Vrijdag 8 december 2017:     Toepavond.

 

Er hadden zich 28 personen ingeschreven.

De uitslag van het toepen is:
1 Leo van Wel
2 Mike Lemmen
3 Stef Slegers
4 Peter Looijmans
5 Mario Gabriëls
6 Lucas Bukkems

De prijs bij het Barac werd gewonnen door Mike Lemmen.

 


Maandag 18 september 2017:     Stefan van Heugten nieuwe Koning.

  

 

Op deze kermismaandag trok gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, begeleid door ons zustergilde van Sint Antonius Abt, om 9.00 uur naar de koepelkerk in Lierop alwaar we een prachtige dienst volgden. Na de mis brachten we, voor de ouderen, bij Henricushof een vendelgroet.
Hierna volgde in ons gildehuis van Oosterhout een rijkelijk gevulde koffietafel. Na goed gegeten te hebben trokken we naar het schietterrein alwaar er drie keer om de koningsboom werd gelopen om de te ontdoen van kwade geesten. Na een welkomstwoord door hoofdman Thieu Scheepers werd er geloot. Hierna kon het koning schieten beginnen. Pastoor Jan Zwirs plaatste het openingschot gevolgd door wethouder Gonnie van Bussel. Vervolgens was oud koning Willy Jacobs aan de beurt en dan werd er verder geschoten volgens loting. Het werd een zeer spannende strijd. Bij het 157e schot schoot oud koning Willy er de helft af. Bij het 162e schot was het Stefan van Heugten die er de rest af schoot. Na het oprapen van de vogel volgde het gebruikelijke handen wassen, het offeren van een zilveren muntstuk en het lopen over het siervaan. Dit alles om Stefan van Heugten als de nieuwe koning van ons gilde te installeren.

Koning Stefan hartelijk gefeliciteerd en veel plezier met je tweejarig koningschap.
 


Zaterdag 16 september 2017:     Afscheid met gilde eer van Piet van de Ven.

 

Op deze dag hebben we met gilde eer en in droefheid afscheid genomen van onze gewaardeerde gildebroeder Piet van de Ven. Piet is gestorven op 81 jarige leeftijd.
Piet heeft zeer veel gedaan bij en voor ons gilde. Zo was hij 25 jaar bestuurslid, een zeer verdienstelijke vendelier, 25 jaar deken-schrijver en archivaris. Ook was hij 60 jaar lid van ons gilde. Het gilde was alles voor Piet.
Moge hij rusten in vrede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mei 2017:     Nederlands Kampioenschap Vrije Hand schieten op de Wipboom.

 

Op zondag 28 mei a.s. zal op schietterrein “De Roovere” aan de Herselseweg te Lierop,
het “Nederlands Kampioenschap Vrije Hand schieten op de Wipboom” plaatsvinden.
Er zal vanaf 11.00 uur, door ongeveer 140 schutters, gestreden worden om de felbegeerde titel van Nederlands Kampioen Vrije Hand schieten met een Viertal en Persoonlijk.
Deze titel is vorig jaar behaald door onze schutters; (v.l.n.r.) Johan Vlemmix, Angel van Moorsel,
Ad Vlemmix en Paul Sanders, als Viertal. Ad wist ook nog de Persoonlijke titel binnen te halen en Angel heeft het Koningskruis gewonnen.


Dit is een heel knap resultaat, alle belangrijke prijzen binnen 1 vereniging te kunnen winnen.
Omdat ze dit evenement als Viertal wisten te winnen, mogen wij (gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën) het nu organiseren.
De voorbereidingen zijn al in volle gang, nu alleen nog de laatste puntjes op de i zetten.
Wij zijn er trots op dat we dit evenement naar Lierop  hebben kunnen halen, de laatste keer dat we dit hebben gehaald is alweer 20 jaar geleden.
Iedereen is van harte welkom op ons schietterrein “De Roovere”, aan de Herselseweg, om dit prachtige evenement te aanschouwen.
Aanvang 11.00 uur en rond de klok van 18.00 uur zullen de winnaars bekend zijn.
Zullen ze de titel(s) weer halen……?

 


Februari 2017:     Vijf jubilarissen samen 290 jaar lid.

 

Op zaterdag 11 maart zullen er 5 jubilarissen van ons gilde gehuldigd worden. Daarna wordt hen van 19.00 uur tot 21.00 uur een receptie aangeboden door Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën in gildehuis N. van Oosterhout te Lierop.
 

Op de foto van links naar rechts: Jan van Seggelen 50 jaar lid, Wim van de Ven en

Frans van de Ven 60 jaar lid, Frits Maas 70 jaar lid en Thieu Scheepers 50 jaar lid.
Degenen die hen willen komen feliciteren zijn van harte welkom.

 


Zaterdag 19 november 2016:      Viertal Nederlandse kampioenen gehuldigd.

Op 23 mei 2016 hebben vier schutters van het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën een unieke prestatie geleverd. Het betrof hier het Nederlands Kampioenschap Vrije Hand klein kaliber op de wip. De schutters Ad Vlemmix, Angel van Moorsel, Paul Sanders en Johan Vlemmix behaalden de titel Nederlands Kampioen Vrije Hand Viertal.

Ad Vlemmix behaalde de titel Nederlands Kampioen Vrije Hand Individueel en Angel van Moorsel wist de titel Nederlands  Kampioen Vrije Hand Koning te behalen. Het behalen van de titel voor het viertal geeft het Lieropse gilde het recht om deze wedstrijd volgend jaar op 21 mei 2017 te organiseren.
 

(v.l.n.r.: Paul Sanders, Johan Vlemmix, Ad Vlemmix, Angel van Moorsel)

 

Het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeen heeft op 19 november het viertal een receptie aangeboden in gildehuis van Oosterhout. Deze receptie werd druk bezocht door familie, vrienden, gildenbroeders en -zusters van kring Peelland en afgevaardigden van Lieropse verenigingen. Gonny van Bussel wethouder van de gemeente Someren sprak lovende woorden voor deze unieke prestatie. Tamboers van het Sint Joris gilde uit Asten brachten samen met een tamboer van ons gilde een serenade voor de schutters, speciaal voor Johan en Ad Vlemmix beide tamboer bij ons gilde. De serenade van de carnavalsvereniging "de kauw voetjes" samen met boerenkapel werd door de schutters, met in hun midden Prins Paul 1, zeer op prijs gesteld.

Het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën wil iedereen  bedanken, voor hun bijdrage in welke vorm dan ook, voor het slagen van deze receptie. De schutters hebben genoten.

 


Zondag 22 mei 2016:     Zeer succesvolle deelname aan het NK Vrije Hand geweerschieten te Udenhout.

 

Zeldzame prestatie schutters van gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën.

 

Zondagmorgen vertrokken 4 schutters van ons gilde, t.w. Ad Vlemmix, Johan Vlemmix, Paul Sanders en Angel van Moorsel naar Udenhout om bij het St. Joris gilde deel te nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen Vrije Hand geweerschieten op de wip. Het was 20 jaar geleden, op hetzelfde terrein en bij hetzelfde gilde, dat we de prestatie al eens geleverd hadden om met het Viertal Nederlands Kampioen te worden. Bij slecht regenachtig weer begonnen zij aan de wedstrijd. Na een viertal kampronden hadden deze kanjers het Viertalkampioenschap op hun naam geschreven.
Na de huldiging en de uitreiking van de beker en medailles moest er nog verder gestreden worden bij de overige schietonderdelen.
Aan het Persoonlijk Nederlands Kampioenschap werd deelgenomen door een 140-tal schutters. Na 3 afkampronden bleven er nog 16 schutters over en na de volgende ronde nog twee. De titel werd behaald door Ad Vlemmix. Angel van Moorsel wist vervolgens ook nog het Koningskruis te bemachtigen, waarmee alle hoofdprijzen mee naar Lierop kwamen. Dit is een zeer uitzonderlijke prestatie die zover ik me herinner nog nooit is voorgevallen.

Dit betekent wel dat ons gilde in 2017 de Nederlandse Kampioenschappen Vrije Hand schieten op de wip moet organiseren en dat deze kanjers ons Gilde en Lierop in heel Brabant weer flink op de kaart hebben gezet.

 

Bij thuiskomst werden zij door het gilde met een vendelgroet en een woordje van de hoofdman voor hun fantastische prestatie gehuldigd.

 

Een zeer groot HIEP HIEP HOERA voor deze keien. 

 


Zondag 24 april 2016:     Fietstocht voor de geüniformeerde leden.

Martin Vermeulen en Thieu Scheepers hadden een fietstocht georganiseerd voor de geüniformeerde leden en hun aanhang.
De bijeenkomst was om 13.00 uur bij ons gildehuis van Oosterhout in Lierop, vanwaar we een kwartiertje later vertrokken naar “d’n Aspergehof” in Mierlo.
Het weer liet ons tijdens de tocht af en toe in de steek met af en toe wat hagel, regen en een stevig windje, maar al met al viel het toch nog mee.
In “d’n Aspergehof” werden we in een warm gasten verblijf onthaald met koffie en een heerlijk gebakje. Na even te zijn opgewarmd begon Jos met de eerste groep een rondleiding door zijn kersen tuin waar hij veel over wist te vertellen. Ook vertelde hij over zijn nieuwe kweek van de Mierlose kers. Hoe hij de bomen beschermd tegen lichte vorst, regen en hagel. Daarna over zijn aardbeien teelt en vooral de asperges, hoe ze geplant moesten worden en hoe de planten groeien. Vlakbij de loods en gasten verblijf had hij een nieuw aspergeveld met verwarming eronder. Daarop deed Jos nog een tweede ronde met de andere helft van de groep.

Na nog een drankje vertrokken we weer naar Lierop naar de grote koeien boer Arjan van Heugten met zijn 250 melkkoeien. Hier werden we ontvangen met koffie en cake. Arjan nam ons mee naar zijn stallen waar de opgroeiende koeien en zijn melkkoeien stonden. Verder gaf hij uitleg over de voeder techniek, bijna alles automatisch zodat ieder dier precies genoeg krijgt. Zo gebeurd dat ook bij de kalfjes en de pinken. In de melkstal gaf hij een uitgebreide uitleg over het wassen en melken van de koeien. Al bij al was het een zeer leerzame en interessante middag. In ieder geval gaat alles heel anders en sneller dan vroeger. Ieder had zich goed vermaakt.

Rond half zes trokken we weer naar ons gildehuis van Oosterhout alwaar ons een heerlijk warm en koud buffet wachtte, waar eenieder met volle teugen van genoot. Om 19.30 uur werd de dag afgesloten. Iedereen was tevreden en had genoten van een mooie middag.

 


Zaterdag 12 december 2015:     Jaarvergadering en Teeravond

 

Om 18.30 uur begon de jaarvergadering met aansluitend de teeravond.
Het jaarverslag, het kasverslag en de begroting voor 2016 werden met algemene instemming goedgekeurd.
Bij de bestuursverkiezing werden Jan van Seggelen en Frans van Moorsel herkozen.
In de kascontrolecommissie kwam Gerard Geutjens in de plaats van Martien v. d. Ven.
De punten van de rest van de agenda waren hamerstukken.           
De feestavond had een heel andere opzet als andere jaren. We begonnen om 20.00 uur met drankjes en gezellig buurten met “zachte” achtergrond muziek en na een tijdje begon de verkoop van de loten. Rond ± 21.30 uur werden er 2 soorten soep opgediend.

 

Na de soep werden de jubilarissen Willy Jacobs en Gerrit Sanders gehuldigd met hun 40 jarig lidmaatschap. Zij kregen door de hoofdman een speldje opgespeld en Willy en Annie, de echtgenote van Gerrit, kregen een bos bloemen. (Martien van Lierop, ook 40 jaren lid, was afwezig, maar die werd zondagmorgen thuis alsnog door de hoofdman en zijn echtgenote gehuldigd.)
Na de huldigingen werd de rest van het koud en warm buffet opgediend.
Daarna volgde de loterij. Hierbij won Hans v.d. Eijnden de hoofdprijs.
Om 1.00 u werd de avond afgesloten.

 


Vrijdag 11 december 2015:    Toepen

 

Op deze avond hield ons gilde de jaarlijkse toepavond in café van Oosterhout.
Er waren 20 toepers die deelnamen aan deze avond. Zij speelden twaalf rondes waarbij, na 4 spellen per tafel, gewisseld werd met andere spelers.
Daarna volgde de finale ronde met 6 overgebleven spelers.
De winnaars zijn 1e Toon v.d. Boomen, 2e peter Looijmans, 3e Mike Lemmen, 4e Maikel Aarts. 5e Willy Looijmans, 6e Leo Verscharen
Het biljartspel Barac werd met 298 punten gewonnen door Mike Lemmen.
Raden maar werd gewonnen door Willie Donkers.

 


September 2015:     Verplaatsen Patroonsdag

 

Aangezien onze geestelijk adviseur Jan Zwirs op woensdag 16 september afwezig is, kan onze patroonsdag viering op deze dag niet doorgaan.
Deze wordt nu een week vervroegd naar 9 september, ook om 19.00 uur in Henricushof.
 


Mei 2015:     270 JAAR BROEDERSCHAP IN LIEROP

 

Vijf jubilarissen van het Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën uit LIEROP vieren zaterdag 16 mei 2015 hun 70 (Sjaac Cortooms) 50 (Cor Vlemmix) 50 (Willy Donkers) 50 (Toon van de Ven) en 50 (Louis van de Ven) jarig jubileum in het gildehuis Nelly van Oosterhout, van Dongenstraat 18, 5715 AL LIEROP. Aanvang 19.00 uur.

 

(V.l.n.r: Cor Vlemmix, Toon van de Ven, Sjaac Cortooms, Willie Donkers, Louis van de Ven)

 

Sjaac Cortooms 70 jaar (platina) gildebroeder heeft een geüniformeerde “gilde carrière” achter de rug. Als jonge gildebroeder was Sjaac vendelier en standaardruiter, vele paarden heeft hij “gilde tam” gemaakt. Ruim veertig jaar was hij lid van de Overheid. Samen met Piet Hurkmans en Sjaak Vlemmix was Sjaac altijd voor het gilde op pad. Vele kilometers met zijn auto gereden voor het verzamelen en ophalen van oud papier en het stof voor onze huidige gilde pakken. Van zijn eerste koningstitel in 1989 tot 1991 heeft hij ontzettend genoten, gesteund door zijn echtgenote koningin Thea.  Toen dit zich herhaalde in 1999-2001 was het feest compleet. Jaren daarna is hij een trots zilverdrager en piekenier geweest. Sjaak zal vanwege zijn gezondheid op 23 mei om 14.30 in zorgcentrum Sonnehove gehuldigd worden.

 

Willy Donkers 50 jaar (gouden) gildebroeder is geüniformeerd lid. Als tamboer begonnen en heeft jongere gildebroeders de kunst van het trommelen aangeleerd. Is vendelier geweest en nu lid van de Overheid met de taak gildewapens en contactpersoon schietterrein “De Roovere”.  Hij zorgt nog steeds voor het onderhoud van het schietterrein.  Is op jonge leeftijd, samen met zijn echtgenote koningin Nellie, al koning van het gilde geweest in 1971-1973. Koning worden is hem in 1999-2001 weer gelukt en hij poogt dit elke twee jaar, tijdens het koning schieten op kermismaandag in september, weer opnieuw te doen.

 

Cor Vlemmix 50 jaar (gouden) gildebroeder, Toon van de Ven 50 jaar (gouden) gildebroeder en broer Louis van de Ven 50 jaar (gouden) gildebroeder zijn nooit geüniformeerd geweest. Voor alle drie geldt, dat als het gilde om hulp vraagt bij een activiteit zij altijd bereid zijn om te helpen. Dit is voor het gilde van onschatbare waarde. Hiervoor hulde en veel dank. Toon en Louis hebben hun huis beschikbaar gesteld voor de opslag van gildepakken die tijdelijk niet gedragen worden en uniformen stof daarvoor.
 

 


Vrijdag 12 december 2014:     Toepen


Op deze avond was de jaarlijkse toepavond in gildehuis van Oosterhout.  Om half negen hadden zich 24 deelnemers aangemeld voor deze kaart avond. Vrij snel waren er 6 tafels geformeerd met ieder 4 deelnemers die, in wisselende samenstelling, elk drie ronden van 4 partijen kaarten. Om half een was de finaletafel met 6 deelnemers bekend. De finale werd gewonnen door Rick van Brucken, 2 Toon Maas, 3 Fred Cremers, 4 Willy Looymans, 5 Jan Bakker, en 6 Peter Looymans. Het biljartspel baracen werd gewonnen door Toon Hurkmans en het raadspel  “hoeveel  calorieën” werd gewonnen door Piet van de Zanden. Tijdens deze avond werd door het gildehuis van Oosterhout (Wim en Nelly) gezorgd voor een hapje en drank. Dank voor deze goede verzorging en fijne avond.  Hierna werd er nog even nagekaart.

 


Zaterdag 13 december 2014:      Jaarvergadering en Teeravond


Om 18.00 uur begon de jaarvergadering van ons gilde. Na de opening door de hoofdman met de christelijke groet, vroeg hij een minuut stilte voor de overleden gildebroeders van dit jaar; Teun Slob en Nard van Heugten, die ons deze morgen ontvallen is. Hierna kreeg Frans van Moorsel het woord voor het voorlezen van het jaarverslag. Het verslag werd, met een opmerking over 2 puntjes, goedgekeurd. Het jaarverslag van 2013 lag ter inzage.  Het kasverslag van Wim van de Eijnden en de begroting werd door de kascommissie geroemd en door de vergadering goed bevonden.  Bij de bestuursverkiezing werden de beide kandidaten Wim van de Eijnden en Stefan van Heugten herkozen in het bestuur.  In de kas controle commissie was Ad Vlemmix niet herkiesbaar en werd Angela Verstappen in zijn plaats gekozen. Na nog enkele mededelingen en de rondvraag  sloot hoofdman Mathieu Scheepers de vergadering om 19.10 uur met de christelijke groet.

 

De feestavond begon met een heerlijke koffietafel met soep vooraf en daarna warm vlees en worst met champignons en verschillende soorten brood. Hierna begon de feestavond met een plezierige quiz over oude foto’s, die op een projectiescherm werden vertoond. Ook waren er vragen over vroeger. Dit alles was opgesteld door Femke Gorissen, Angel van Moorsel, en Toon van Vroonhoven. Ondertussen werden er loten verkocht. Er werd flink bij elkaar gespiekt om bij andere groepen informatie geprobeerd in te winnen, echt gezellig. Ondertussen zorgden Janske en Riek ervoor dat niemand iets te kort kwam.

 

 

Om 22.45 uur Huldigde de hoofdman nog een vijftal jubilarissen. Er waren er 3 van 40 jaar: Willy Looymans, Frans van Moorsel en Toon van Heugten en 2 van 25 jaar: Martin Vermeulen en Piet van de Zanden. De hoofdman prees hen voor hun inzet en medewerking aan het gilde en beloonde hen met een oorkonde, een speldje en een mooie bos bloemen voor hun echtgenotes. De hoofdman beloonde ook nog drie personen: Willy Jacobs, Peter van de Zanden en Toon van de Ven voor hun inzet van het afgelopen jaar.  Toon was afwezig maar die zou hij zondagmorgen persoonlijk bedanken.  Daarna  ging het meteen door met de loterij, hetgeen telkens weer een spektakel is met veel hilariteit. Jan Aben won de hoofdprijs en nog enkele prijsjes. Vervolgens maakte Femke de uitslag van de Quiz bekend en kon iedereen de antwoorden nog eens nakijken op enkele papieren.
Iedereen bleef tot sluitingstijd zitten, hetgeen wil zeggen dat het gezellig was en iedereen naar de zin. Quizmasters en iedereen bedankt voor jullie medewerking.


 


Zondag 26 oktober 2014:     Uitje geüniformeerde leden

 

We zijn met de geüniformeerde leden met hun wederhelft, een namiddag heerlijk in de Moorselse bossen gaan wandelen. Om 12.30 uur verzamelden we ons bij het Pastoorke op Moorsel. Na een kop koffie en een drankje vertrokken we met een gids, de heer Geboers,  naar het onderduikers kamp in de bossen. Voor  vertrek kregen we al uitleg door de gids (historische verhalen) over het ontstaan van het kamp en door wie het was opgericht. De gids was een zeer boeiende verteller. Een wandeling van 1,5 km. Door het bos, niet steeds over paden maar soms ook door de dennen en over de hei  over hult en bult, naar het kamp. Daar wist hij ook weer iedereen te boeien met zijn verhalen. Rond 15.00 uur wandelden we weer terug naar het Pastoorke en vertrokken we vervolgens per fiets naar café nr. 1 in Lierop. Aldaar we werden onthaald op koffie en gebak en dronken er ook nog enkele consumpties in een gezellige sfeer. Rond 17.00 uur stapten we naar ons gildehuis van Oosterhout. Daar wachtte ons een heerlijk buffet  waar iedereen heerlijk van smulde. Na nog enkele drankjes en sterke verhalen keerde eenieder voldaan huiswaarts. Het was een leerzame en gezellige middag.
Organisatoren hartelijk dank.

 


Zondag 28 september 2014:     Inzegening St. Joris kapel te Someren


Samen met de overige gildes uit de gemeente Someren zijn we naar de Lambertuskerk gegaan voor een plechtige mis die voorgegaan werd door mgr. Mussaert met daarna de inzegening van de nieuwe St. Joris kapel van het St. Joris Gilde. Na de inzegening zijn we naar het grasveld voor de pastorie getrokken voor een vendelhulde aan het kerkelijk gezag. Toen die afgelopen was werden we getrakteerd op koffie met kermisvlaai in de pastorietuin.
 


22 september 2014:     Kermis maandag


Het was dit jaar onze beurt om het gilde van St. Antonius Abt af te halen bij hun gildehuis en te begeleiden naar de kerk voor de gildenmis. Daarna zijn we naar Henricushof getrokken voor een vendelgroet aan de bewoners. Vandaar zijn we naar gildehuis Verhoeven getrokken voor de koffietafel. Daarna zijn we naar schietterrein “de Roovere” gegaan voor het schieten voor de nieuwe koning. Na het 206ste schot bracht Frits van Lieshout de laatste restanten van de vogel naar beneden. Hij mag zich nu 2 jaar koning van gilde van St. Antonius Abt noemen. Daarna zijn we de nieuwe koning gaan presenteren in het dorp en hebben hem naar huis gebracht voor nog een gezamenlijk gezellig samenzijn.

 


Zaterdag 20 september 2014:     Kermis aanzeggen en openen
 

Zoals elk jaar is 's middags de kermis aangezegd bij het Koningspaar Angel en Nicole van Moorsel en bij de bestuursleden van ons gilde. Dit jaar werd dit gedaan door 7 personen. ‘s Avonds is de kermis weer geopend in samenzijn met fanfare St. Willebrordus en ons zustergilde van St. Antonius Abt.
 


Woensdag 17 september 2014:     Patroonsdag van ons gilde

 

Op deze woensdag vierde gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën haar patroonsdag in de Henricushof waarbij begonnen werd met een Heilige mis opgedragen door Pastor Jan Zwirs. De pastoor ging in zijn preek in op de zeven weeën van Maria, onze patroons heilige. Hij ging in op de betekenis ervan en de optekening door de apostelen. Zo zijn we allen weer ingewijd in het leed van Maria tijdens het leven van Jezus. Er werden tijdens de dienst ook een drietal Maria liederen gezongen.  Na de Heilige mis deelden we koffie en vlaai uit aan de aanwezige bewoners. Na de koffie en vlaai dronken we samen met de bejaarden nog enkele drankjes. Na dankzegging door de bewoners trokken we weer naar ons gildeverblijf. Daar werd door enkelen nog een tijdje nagepraat, waarna iedereen weer huiswaarts keerde.
 


Zaterdag 13 september 2014:     Herdenking bevrijding

 

Op deze dag nam ons gilde deel aan de herdenking van de bevrijding bij het Frank Doucette monument in Lierop. Wij trokken gezamenlijk met gilde van St. Antonius-Abt naar het monument  alwaar we ons opstelden op de Frank Doucettestraat. Na aankomst van de fanfare opende Harrie van der Sanden de ceremonie met een openingswoord. Ook werd tijdens het spelen van het volkslied, door een buurtbewoner, de Nederlandse vlag gehesen. Vervolgens kreeg Burgemeester Veltman van Someren het woord. Hij ging in op de toenmalige geschiedenis en gebeurtenissen van Frank Doucette. Annie v.d. Eijkhof droeg namens de buurt een gedicht voor en namens de school droegen enkele kinderen ook nog gedichten voor, A-Capella zong enkele liederen. Aansluitend werden er  door de burgemeester , de buurt en enkele schoolkinderen kransen gelegd. Met een vendelgroet van beide gilden werd de ceremonie besloten. Hierna trokken we naar de koepelkerk waar we een mis bijwoonden in het kader van de bevrijding. Deze mis werd gezongen door A-Capella en opgesierd door de beide gilden. 
 

 


Zondag 22 juni 2014:     Kringdag Rijk van Nijmegen te Groesbeek

 

We zijn op tijd richting de Horst in Groesbeek vertrokken. Hier hebben we deel genomen aan de Kringdag Rijk van Nijmegen. We werden gastvrij ontvangen op een ruim opgezet terrein. Om 11.30 uur was de aanvang van het defilé en de marswedstrijden. Na de optocht was het de eer aan de kruisboogschutters. Na het schieten werd er nog een gezellige middag van gemaakt in en rond de tent.
Wat niemand had verwacht gebeurde toch en dat is dat we 2 eerste prijzen wisten te behalen namelijk een bij het Marcheren (147 punten) en een bij het Defileren (186 punten).

 


Zondag 1 juni 2014:     Kringdag bij het gilde van sint Antonius Abt

 

's Morgens verzamelden ons gilde, het organiserende gilde en de genodigden zich in de feesttent. Na wat koffie gedronken te hebben was het tijd om naar de kerk te gaan. In de kerk hadden we een prachtige mis met zang van A Capella welke ondersteund werd met een gildetrom en enkele andere instrumenten. De dienst werd geopend met het onthullen van het prachtig gerestaureeerd triomfkruis. Na de Heilige Mis gingen we weer in optocht naar het feestterrein aan de Heesvenstraat. Hier wachtte ons een koffietafel. Om 13.00 uur stonden alle gilden opgesteld en kon de prachtige optocht door Lierop beginnen. Nadat, bij terugkomst op het terrein, alle gilden zich gepresenteerd hadden aan de genodigden en het publiek was er een indrukwekkende massale opmars. Na de openingswoorden, de vendelgroet en het slangendefilé konden de diverse wedstrijden beginnen. 's avonds bij de prijsuitreikingen bleek dat we met ons gilde bij het algemeen klassement in de middenmoot geeindigd waren. Individueel behaalden we ook enkele prijzen. Onze Koning Angel van Moorsel werd Kringkoning, Ad Vlemmix werd kampioen bij het kruisboogschieten op wip, Willy Jacobs werd reserve kampioen en Johan Vlemmix behaalde een verdienstelijke 4e plaats bij dit onderdeel. Na de prijsuitreiking bleef het nog lang zeer gezellig in de tent.

 


Zaterdag 31 mei 2014:     Opening van het Kringgildefeest in Lierop

 

De 4 Somerense gilden en het Kringbestuur verzamelden 's middags in de feesttent aan de Heesvenstraat in Lierop. Van daar uit werd er een korte rondgang gemaakt door de kern van Lierop. Enige tijd na terugkomst in de feesttent werd er door de gastgilden een vendelgroet gebracht aan het jubilerende gilde van sint Antonius Abt. Hierna was er een receptie voor het gilde en zijn jubilarissen. Het bleef nog lang gezellig.

 


April 2014:     Wie gaat er in 2015 met Koning Angel mee naar het Europees Koningschieten in Duitsland?

 

Gildebroeders en zusters,

 

We hebben de intentie om op 28, 29 en 30 augustus 2015 naar het Europees schutterstreffen te gaan in Peine (Duitsland). Onze koning wil daar graag meedoen aan het Europees Koningschieten.

 

Dit Koningschieten is op zaterdag 29 augustus maar we zijn ook verplicht om op zondag 30 augustus aan de optocht deel te nemen. Dat wil zeggen dat we met zoveel mogelijk broeders en zusters in kostuum aanwezig dienen te zijn. Minimaal met 15 personen.

 

De vraag is nu: Wie wil er mee naar toe?????

 

Je dient je dan zo spoedig mogelijk op te geven, zodat we kunnen gaan informeren naar goede en goedkope verblijfplaatsen. Aangezien die altijd al vroeg besproken zijn, er zijn er nu al besproken, dienen we vlug en op tijd te zijn.
 

We vertrekken dan op vrijdag 28 augustus en gaan op maandag 31 augustus terug naar huis. De kosten moeten we nog bekijken en informeren.

 

U kunt je aanmelden bij Frans van Moorsel:
Tel. 0493-492437
E-mail: fransvanmoorsel@planet.nl
 


April 2014:     Oefenen trommen

 

 

We zijn een paar weken geleden weer eens begonnen met het oefenen van het bespelen van onze gildetrommen.

Elke dinsdag avond om 20.00 uur wordt er op schietterrein "de Roovere" geoefend.

Iedereen van ons gilde die een trom kan bespelen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. We oefenen vooral onze bestaande marsen en hoe we beter de bochten kunnen maken.

 

 

 

 


Zaterdag 14 december 2013:     Jaarvergadering  en Teeravond

 

Na de opening met de christelijke groet vroeg de hoofdman 1 minuut stilte voor de overleden gildebroeders Leo van der Hulst, Harrie Maas en Bert Maes.  Het jaarverslag was door een storing op de computer van de deken schrijver spoorloos. Het financieel verlag van de deken schatbewaarder werd met algemene stemmen goedgekeurd. De kascommissie had alles in prima staat bevonden in een duidelijk en overzichtelijk geheel. De aftredende bestuursleden Willie Donkers, Martin Vermeulen en Toon van Vroonhoven werden met algemene stemmen herkozen. Er werden nog enkele mededelingen door de hoofdman over het komende programma gedaan. Een vraag van de secretaris was om wijzigingen in adres en of e-mail adres zo spoedig mogelijk door te geven. Mocht iemand nog zaken hebben van het gilde of betrekking hebbende op het gilde deze dan graag inleveren zodat ze centraal opgeslagen kunnen worden. Bij de rondvraag was er weinig aan de orde. Om ongeveer 19.10 uur sloot de hoofdman de vergadering met de christelijke groet.

 

De teeravond begon, in de grote zaal, om 19.30 uur met een heerlijk etentje. Om 20.30 uur gingen we naar de kleine zaal voor de verdere feestavond, alwaar we werden vermaakt met enkele spellen en een gildequiz. Ondertussen werden er loten verkocht voor de loterij. Het was heerlijk gezellig zo kort bij elkaar in de kleine zaal, waar iedereen met iedereen kon buurten en stiekem gluren bij de anderen hoe zij de quizvragen invulden.

 

Om ongeveer 10.00 uur huldigde de hoofdman een 5-tal jubilarissen. Te weten 40 jaar lid zijn: Karel van Moorsel, Daan Vlemmix en Hans Hendriks (afwezig) en 25 jaar lid zijn: Gerard Geutjens en Toine Welten. Daarna bedankte hij nog enkele leden voor hun speciale inzet voor het gilde in 2013. Daarna volgde de loterij, welke met veel hilariteit gepaard ging als er weer een prijsje gewonnen werd. Hierna maakte de spelcommissie de winnaars van de spellen en de quiz bekend, die met een verrassing vereerd werden. De avond eindigde rond 1.00 uur en de hoofdman bedankte iedereen voor zijn aanwezigheid en inzet en wenste iedereen een goede thuiskomst. 

 


Zondag 20 oktober 2013:     Dagje uit: Museumtour naar "Kiekus" en Weverijmuseum Geldrop


We hadden ons om 10.00 uur verzameld bij Nelly van Oosterhout. Nadat iedereen van Nelly’s koffie had genoten vertrokken we om 10.40 uur naar museum “kiekus”. Dit museum is van Piet en Riet Jacobs aan het Kerkenhuis, alwaar we gastvrij werden ontvangen. Piet ging meteen met een groep van zo’n 10 mensen naar binnen en gaf daar een rondleiding met uitleg. In tussentijd werden de anderen, op het terras, voorzien van koffie en vlaai. Op dit terras en in de omgeving verbleven we tot iedereen aan de beurt was geweest in museum “kiekus”. Buiten en in de garage was ook nog veel te zien. Allerhande oudheden die Piet in zijn sloperstijd had verzameld van oude boerderijen, scholen, kloosters, gemeentehuis van Lierop  en andere oude huizen. Het was voor de ouderen leuk om al die oude spullen, waar men vroeger zelf nog mee gewerkt heeft, weer eens terug te zien en zich weer in de oude tijd te wanen. Voor de jongeren die deze spullen niet kenden was het een leerzame middag en konden zij zich voorstellen hoe hard de ouderen vroeger moesten werken zonder al dat technisch spul van tegenwoordig, maar alleen met zware handen arbeid. Om 13.00 uur werden we getrakteerd op broodjes, koffie en thee. Rond 13.45 uur vertrokken we naar het weverijmuseum in Geldrop, nadat we bij Piet en Riet eerst alles hadden opgeruimd.

Bij het weverijmuseum werden we hartelijk ontvangen en gaf Piet van de Ven ons een uitgebreide rondleiding met uileg van alle weefgetouwen. Ook liet ze ook allemaal even werken, hetgeen wel een geweldig lawaai maakte. Het was zeer interessant om al die verschillende getouwen met diverse weefsels te zien. Om 15.30 uur gingen we naar de kantine waar we werden voorzien van verschillende drankjes.
Hierna begaven we ons weer op weg naar ons Gildehuis. Hier konden we nog genieten van enkele drankjes en kregen om ongeveer 17.30 uur een prachtig en heerlijk buffet voorgeschoteld, uitstekend verzorgd door Nelly van Oosterhout. Na het eten werd de dag afgesloten door de hoofdman Thieu Scheepers, met een dankwoord aan Piet en Riet Jacobs, alsook aan Piet van de Ven.
Aan de organisatoren van deze dag: Hartelijk dank voor een heel mooi, gezellig en ook nog eens leerzaam dagje uit.

 


Zondag 13 oktober 2013:     Schutterijfeesten te Sittard

 

 

 

We verzamelden ons in een stromende regen bij Willy Jacobs om daar te wachten op de bus. Die arriveerde om 10.15 uur. Nadat we alles ingeladen hadden en ook de groenen zich bij ons hadden gevoegd, vertrokken we naar Someren-Eind, nog steeds begeleid door de regen. Daar zouden we het gilde St. Lambertus op pikken. Na Nederweert werd het droog en kwamen we om ongeveer 11.30 uur in Sittard aan. Nadat we de grote tent waren ingetrokken konden we koffie en koeken halen, waar rijkelijk gebruik van werd gemaakt. Al snel hadden we een hangtafel in gebruik, die ook al vlug gevuld werd met grote pullen bier. Na een tijd gezellig verbroederen moesten we ons om 13.30 uur buiten opstellen voor de optocht die om 14.00 uur vertrok. Dit was een belevenis op zich, door het massale publiek dat rijen dik langs de route stond en ons begeleidde met veel applaus. Na deze optocht verdwenen we weer in de tent om ons verder te laven met onder andere de grote pullen. Zo nu en dan verdwenen er ook velen om zich buiten bij de friettent van de inwendige mens te versterken of om even rond te lopen op de kermis welke stond in de nabijheid van de tent. Om kwart voor vijf begon het koning schieten met zwaar kaliber, dat duurde wel lang. Op een gegeven moment moest men de vogel een stuk inzagen, anders ging men er de donkerte mee in. Hierna duurde het toch nog een hele tijd voor de vogel uiteindelijk viel. We hadden verder de hele middag mooi droog weer. Om 19.30 uur was het verzamelen en trokken we weer huiswaarts. Toen begon het ook weer te regenen en kwamen we toch nog nat thuis. Alles bij elkaar een fijne en gezellige dag.


 


Zaterdag 21 September 2013:     Jubilaris Sjaak van Moorsel 70 jaar lid

 

 

Het gilde Onze lieve Vrouw van de Zeven Weeën heeft hun gildelid Sjaak van Moorsel gehuldigd voor zijn 70 jarig lidmaatschap van het gilde. 

 

De 90 jarige jubilaris werd door het gilde thuis opgehaald waarna in optocht naar het zustersveldje werd getrokken. Daar kreeg hij een vendelgroet aangeboden door het gilde. Na de serenade gingen we naar de jubilaris thuis waar het feest werd voortgezet.

Ook al was Sjaak nooit geüniformeerd geweest, was hij toch altijd hecht bij het gilde betrokken. Het gilde kon altijd een beroep op hem doen voor allerhande karweitjes. Sjaak verkeerd nog altijd in een goede gezondheid en doet nog steeds alles zelf en woont nog steeds zelfstandig. Het gilde schonk hem een beeldje van Onze lieve Vrouw, een oorkonde en een mooie bos bloemen. We wensen hem nog een lang verblijf onder ons in een goede gezondheid.

 


Maandag 16 september 2013:     Angel van Moorsel opnieuw koning

 

 

Na een spannende strijd, op kermis maandag, schoot Angel van Moorsel zich met het 211e schot weer tot koning van ons gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën. Nadat Stefan van Heugten de vogel zo raakte dat hij op een kant van de spil bleef hangen, waren er toch nog twaalf schoten nodig om de vogel te laten vallen. Bij het schot dat Angel loste bleef hij nog hangen. Stefan wilde al schieten maar voor hij de kans kreeg om de trekker over te halen viel de vogel alsnog naar beneden. Dus Angel was weer koning. 

 

Op de installatie van de koning moesten we even wachten want koningin Nicole moest nog eerst haar jurk weer aan gaan trekken. Na alle ceremonien trokken we naar ons gildehuis voor een natje en een droogje. Daar werd door het gilde van Sint Antonius Abt een vendelde hulde gebracht aan onze nieuwe koning. Daarna volgde een receptie en werd de koning aan den volke getoond door een bezoek te brengen aan alle cafés in Lierop. Om ongeveer 19.00 uur begeleidden we de koning huiswaarts waar hij een vendelgroet van zijn eigen gilde kreeg. Hierna werden we hartelijk ontvangen met broodjes en brood met zult, koffie en de andere dranken.

 

Koning Angel en koningin Nicole van harte gefeliciteerd en nog veel plezier met jullie tweejarig koningschap.

 


Dagje uit!!

 

Op zondag 20 oktober houden we met de geüniformeerde gildebroeders en levenspartners van ons gilde een fietstocht. Voor degenen die niet kunnen fietsen worden auto’s geregeld. Bij slecht weer zullen we met auto’s de tocht maken .

 

Er zullen briefjes uitgedeeld worden waarop u moet invullen of u meegaat en met hoeveel personen. We komen dan om 10.00 uur bij elkaar bij van Oosterhout. Vandaar gaan we naar het museum van Piet Jacobs. Vervolgens gaan we richting Geldrop via Mierlo. We gebruiken daar ergens een lunch of we gaan picknicken. Daarna gaan we verder naar het weverijmuseum in Geldrop. We zorgen dat we ± 17.00 uur weer bij van Oosterhout terug zijn voor een aperitief en een etentje.

 

Veel plezier:  Hoofdman Mathieu Scheepers.

 


Zondag 18 augustus 2013:     Afscheid van beschermheer Frans van Alphen

 

Op deze dag trokken we naar Heeze, naar de schaapskooi op de Strabrechtse heide.
Daar wachtte de familie van Alphen ons op, nadat zij op de heide hadden rondgekeken en de bezigheden bij de schaapskooi  hadden bewonderd. Onze beschermheer Frans van Alpen vierde hier zijn 70e verjaardag. Hij had aangegeven dan ook, vanwege zijn gezondheid,  te stoppen als beschermheer van ons gilde. Nadat de hele familie op het terrein had plaatsgenomen, trokken wij met het gilde over het terrein en brachten we voor hen, en speciaal voor Frans, een vendelgroet.
Hierna bedankte de hoofdman Frans voor zijn vele verdiensten voor het gilde, zijn wijze raad en bijdragen. Dit  na een korte uitleg hoe hij in 1990 bij het gilde is gekomen. Hij nam deze taak over van zijn overleden vader, notaris Jens van Alphen, die 45 jaar onze beschermheer was geweest. Frans van Alphen is 23 jaar onze beschermheer geweest.
De hoofdman bood hem namens het gilde een  beeldje, een gildebroeder, en een beeltenis van Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën aan. Ook overhandigde hij Frans nog het jaarboek van de kring van het afgelopen jaar. Hierna verzocht Frans ons om nog wat te gaan drinken in hotel van Gaalen te Heeze.
 

De gildeleden willen Frans van Alphen nogmaals hartelijk danken voor alles. Wij wensen hem en zijn gezin het beste voor de toekomst.
 


Vrijdag 26 april 2013:     Koninklijke onderscheiding voor Thieu Scheepers

 

 

Twee dagen na zijn 71e verjaardag werden Thieu en zijn vrouw Jo onafhankelijk van elkaar naar het gemeentehuis van Someren gelokt. Daar kreeg Thieu de onderscheiding Lid in de orde van Oranje Nassau opgespeld door burgemeester Veltman.

 

Thieu is sinds 1966 actief bij het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën. Hij heeft hier verschillende functies vervuld, verder organiseert hij diverse activiteiten en onderhoudt hij het schietterrein, schuilhut en kapel. Thieu is al bijna 30 jaar bestuurslid, sinds 2004 is hij hoofdman van het gilde.

Sinds 1988 is Thieu secretaris van de Federatie schietcommissie en organiseert hij mede de federatiewedstrijden, tevens was hij 18 jaar secretaris van de kring schietcommissie Peelland.

Sinds 1992 is Thieu coördinator bij buurtbus vereniging S.M.H., en deelt hij de rijtijden in, en verzorgt mede de dienstregelingen.

Sinds 1994 ondersteunt Thieu mede de buurtwerkplaats en ontmoetingscentrum de Springplank.

 

 

 

's Avonds heeft ons gilde natuurlijk een vendelhulde aan Thieu gebracht om te laten zien dat we zeer blij zijn dat hij de Koninklijke onderscheiding ontvangen heeft.

 
 
 
 
 
 

 


Vrijdag 22 maart 2013:      Huwelijk Peter en Bertina Hurkmans 

 

Om 13.30 uur verzamelde ons gilde zich bij ons clubgebouw om in vol ornaat in optocht te vertrekken naar de kerk. Bij de kerk stelden we ons, met een zeer koude noorden wind,  op in een erehaag voor de begeleiding van bruidegom Peter Hurkmans, die tamboer is bij ons gilde. Daarna ging hij onder begeleiding van het gilde de kerk binnen, alwaar hij wachtte op zijn bruid Bertina die begeleid werd door haar vader. Voor in de kerk schonk de vader van Bertina haar weg aan de bruidegom. Na de plechtige huwelijksmis werd het bruidspaar de kerk uit begeleid door het gilde. Buiten gingen ze door een erehaag naar de auto. Het gilde bracht het bruidspaar later in de middag, na een opwarmertje, in de feestzaal nog een vendelgroet.

 

We wensen hen een lang en gelukkig huwelijk toe.

 


Dinsdag 12 maart 2013:     Algemene ledenvergadering
 

Het gilde hield in gildehuis van Oosterhout een algemene ledenvergadering. Er waren 19 leden aanwezig. Na de opening met de christelijke groet en een woord van welkom door hoofdman Mathieu Scheepers verontschuldigde hij de deken schrijver die nog niet aanwezig kon zijn. Hierna ging hij over naar punt drie van de agenda aangezien de deken schrijver punt twee zou uitleggen. De taakverdeling van de overheid maakte hij hier in bekend en deze is als volgt:
Hoofdman                    Mathieu Scheepers,
Deken schrijver           Stefan van Heugten,
Deken schatbewaarder  Wim van de Eijnden,
Archief                      Toon van Vroonhoven en Jan van Seggelen,
Uniformen blijft bij     Martien en Diny van de Ven,
Schieten + terrein       Willie Donkers,
Materiaalbeheer          Martin Vermeulen,
Vendelen en Trommen    Stefan van Heugten,
Activiteitenbeheer       Frans van Moorsel.
De afgelopen activiteiten waren allen in een goede orde verlopen. Het programma voor dit jaar werd ook vastgesteld, zoals enkele activiteiten waar onze medewerking voor gevraagd is als de Meeusrace, de ELE rally en het Eurosjopper festival. Het ophalen van oud papier en kleding verloopt naar wens. We stoppen met het verzamelen van cartridges wegens de tegenvallende opbrengst. Er zullen op de vrijdag na hemelvaart werkzaamheden aan het schietterrein plaatsvinden. Bij de rondvraag waren er geen vragen, wel werd er medegedeeld dat iedereen iets in kan sturen voor de website van het gilde. Het hoeft niet een perfect verhaaltje te zijn. Rond 22.15 uur sloot de hoofdman de vergadering af met de christelijke groet.

 


 

Het gilde wenst de bezoekers van onze site een

 

 

en veel broederschap in 2013.

 


 

Namens de gildeleden en de Overheid.

 


Zaterdag 15 december 2012:     Jaarvergadering en Teeravond

 

Dee hoofdman opende de vergadering met de christelijke groet en een minuut stilte voor de overleden broeders Johan Loomans en Jan Zeegers.
Het jaarverslag, voorgelezen door de deken schrijver, en het overzicht van het financieel verslag, behandeld door de deken schatbewaarder, werden beiden goedgekeurd. Bij de bestuursverkiezing werden Thieu Scheepers en Jan van Seggelen met algemene stemmen in het bestuur herkozen.

 

Martien van de Ven was niet herkiesbaar. Frans van Moorsel had zich als kandidaat aangemeld om de plaats van Martien op te vullen. Hij werd als bestuurslid in de Overheid gekozen. Hierna volgde nog een stemronde waarin Thieu Scheepers wederom als hoofdman, zijn laatste termijn, werd gekozen.


Frans van Moorsel was statutair aftredend bij de kascontrolecommissie. Martien van de Ven melde zich als kandidaat voor deze functie. Na nog enkele mededelingen en de rondvraag sloot de hoofdman de vergadering met de christelijke groet. Tijdens de rondvraag overhandigde Hans Verrijt de film van het verbroederingsfeest 2012.

 

 

Hierna volgde de goed gevulde koffietafel met soep, warm vlees en worst. Na de koffietafel gingen we naar de grote zaal voor de feestavond. Hier kon men tussendoor de film van het verbroederingsfeest 2012 bekijken. Ook was er een overzicht te zien van de gewonnen prijzen afgelopen jaar, enkele jaarboeken en ons groot Mariabeeld.

 

Femke Gorissen en Stefan van Heugten hadden een mooie quiz in elkaar gezet. Op een scherm kon men spreekwoorden en gezegden oplossen van foto’s van gildebroeders die men op een ludieke manier had bewerkt. Ook moet men in twee verhalen, een verslag van de hoofdliedendag en een stuk uit de geschiedenis van het gilde, de weggelaten woorden invullen. 

 

 

Er werden nog twee broeders gehuldigd. Ad Vlemmix met zijn 25 jarig lidmaatschap en Harry van Otterdijk, die helaas niet aanwezig kon zijn, met zijn 40 jarig lidmaatschap. (De hoofdman en Martien van de Ven hebben hem zondags thuis, tijdens zijn verjaardagsfeest, gehuldigd.) Ook waren nog bedankjes voor Martien van de Ven, Willy Jacobs, Nel van Oosterhout, Toon van de Ven en Gerard Geutjens voor hun inzet voor het gilde.

 

De loterij en de quiz liepen voorspoedig. Het was een gezellige avond die we om 1.00 uur afsloten.
 

 

 

 

 


Vrijdag 14 december 2012:     Toepconcours nieuwe stijl

 

Het toep concours nieuwe stijl georganiseerd door Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën in café Nelly van Oosterhout was een succes.
De deelnemers waren zeer te spreken over het toepen met puntentelling en het wisselen, na vier maal spelen, van tafel en deelnemers.
Sommigen wilden het meenemen naar andere verenigingen om het daar ook toe te passen. Men kon blijven toepen tot de finaletafel. Daar kwamen dan degenen met de 6 hoogste punten aan terecht. 
De uitslagen van deze avond waren als volgt:

Barac: 1e Ad Versteegen  
Raden maar: 1e Wim Berkers
Toepen: 1e Stefan van Heugten, 2e Harrie Thijssen, 3e Toon Maas, 4e Willy Jacobs,

           5e Harrie Berkers en 6e Angel van Moorsel.
 


Zondag 14 oktober 2012:     Schuttersfeest Sittard

 

Op zondag 14 oktober vertrok ons gilde met 14 personen, samen met de groenen en met een bus van Twin Tours, naar het schuttersfestijn in Sittard. Daar werden we ontvangen met koffie en grote koeken.

 

Na onze spullen in de grote tent te hebben opgeborgen, stonden we alras aan een van de vele hangtafels met een pilsje of voor sommigen met een van die grote pullen bier.


Rond 12.00 uur werden de koning en koningin voorgesteld aan de hoogheden van de organiserende  schutterij St. Rosa en de burgmeester van Sittard. Daar kregen zij meteen de herinnering trofee mee. Om 13.00 uur vertrok de optocht door Sittard en midden over de grote kermis. Het was een plezier om met deze optocht door het, van begin tot het eind, rijendikke publiek te lopen.

 

 

 

Het was wel een koude middag. Tijdens het opstellen en wachten op vertrek van de optocht had onze Koningin zich even warm ingepakt. Na terugkomst in de tent werd er weer snel een hangtafel in bezit genomen die we niet meer afstonden en waar het vorstelijk nat alras rijkelijk vloeide. Aan vendelen kwamen we niet meer toe, aangezien het veld constant bezet was. Om ongeveer 16.00 uur begon het Koningschieten, waar onze Koning ook aan deel nam. Er moest een ronde plaat, met daarop de beeltenis van een vogel, uit een cirkel geschoten worden met patronen van kaliber 26. Rond 18.00 uur schoot Jos van de kruis uit Someren Eind het laatste stukje er uit en viel de plaat.
Om 19.00 uur vertrokken we voldaan richting Lierop.

 

 

 

 

 

 


Zaterdag 13 oktober 2012:     Hoofdliedendag 

 

Op 13 oktober 2012 zijn we met 3 gildebroeders naar de hoofdliedendag in Den Bosch geweest.
Om 8.00 uur vertrokken we in Someren  naar Den Bosch, nadat we in Lierop Toon van Vroonhoven hadden opgepikt. We hadden aan Johan Vlemmix een goede chauffeur, maar we moesten hem wel de weg wijzen naar het provinciehuis. Vandaar vertrokken we per bus naar de parade bij de St. Jan, alwaar we een fantastisch gezongen mis door het gildekoor uit Dinther, onder leiding van Henk Habraken, bijwoonden. Na de mis weer per bus terug naar het provinciehuis, waar we werden ontvangen met koffie met een koekje.
Om 12.00 uur begon de federatievoorzitter Jos Verbeeten aan zijn jaarrede waarin hij vooral de successen roemde welke behaald waren in Polen. De titels van de Europese Koning en Europese prins zijn beide door Brabanders behaald.

 

Na zijn rede werden er nog 7 mensen onderscheiden met een zilveren schild van de NBFS. Een van deze 7 was onze Hoofdman Thieu Scheepers. Hij werd onderscheiden voor zijn vele werk en verdienste als secretaris van de federatie schietcommissie sectie geweer. Deze functie had hij 25 jaar vervuld met veel verve en inzet. Zijn echtgenote Jo kreeg een prachtige bos bloemen aangeboden. Hierna kregen we een prachtig gevulde ouderwetse Brabantse koffietafel aangeboden. Rond 14.30 werden we in de zaal nog verrast op liedjes van het trio Henk Habraken en werden de gehuldigden er nog even doorgehaald met een vrolijke noot. Na afloop nog enkele consumpties genuttigd te hebben in de hal keerden we weer huiswaarts.


Hoofdman Thieu Scheepers; namens het gilde proficiat met de onderscheiding.

 

 


Maandag 17 september 2012:     Koningschieten

 

Het jaarlijkse Konigschieten. Dit jaar door ons zustergilde van sint Antonius Abt. Na een Heilige mis in onze Koepelkerk en een serenade voor de bewoners van de Henricushof gingen de beide gilden in optocht naar gildehuis 't Jagerhuis. Hier werd een koffietafel genoten. Hierna ging men in optocht naar schietterrein de Roovere waar het konigschieten plaats vond. Dit jaar konden de groenen een Keizer krijgen, maar helaas is het Frans Sijbers niet gelukt gelukt om de vogel voor de 3e keer naar beneden te halen. Jan Bekx haalde bij het 229ste schot de vogel omlaag. Hij is voor 2 jaar weer de Koning van het gilde van sint Antonius Abt. Jan proficiat en veel succes namens ons gilde. Na de inwijding van de nieuwe Koning werd er nog even nagepraat op het schietterrein. Hierna ging men weer in optocht naar Lierop waar de nieuwe Koning aan de bevolking werd voorgesteld. Terug bij hun gildehuis werd er door ons gilde een vendelgroet aan de nieuwe Koning Jan Bekx gebracht.

 

's Avonds werd de Koning naar huis gebracht waar hij nog een vendelgroet van zijn eigen gilde kreeg. Na alle formaliteiten afgesloten te hebben had ons gilde nog een verrassing voor de gildebroeders en gildezusters van ons zustergilde. Zij hadden nog een pakje met daarin een rode gildetrom welke aan Hoofdman Henk Berkers werd overhandigd. De gildetrom was per ongelijk bij ons gilde afgegeven in plaats van bij de gruun schut. Na een hapje en een glaasje werd er weer naar ons gildehuis vertrokken waar de dag afgesloten werd. 

 

 

 

 


Zaterag 15 september 2012:     Kermis aanzeggen en openen

 

 

Zoals elk jaar werd ook dit jaar weer de kermis "aangezegd" bij de Koning en de bestuursleden van ons gilde. Dit gebeurd telkens met een klein groepje geüniformeerd gildebroeders en een gildezuster die dan met een paar trommen en vendels langs de Overheid gaan. Bij de Koning wordt elk jaar een vendelgroet gebracht.

 

Nadat bij het laatste bestuurslid de kermis is aangezgd wordt er gezamelijk gegeten om 's avonds weer deel te kunnen nemen aan het "Kermis Openen".

Hierbij wordt door de beide Lieropse gilden samen met de fanfare in optocht over de kermis getrokken waarna de Lieropse horeca wordt bezocht.

 


Woensdag 27 juni 2012:     Finale Kring Peelland Zomeravond Kruisboog Competitie

 

 

Op deze woensdag werd de laatste wedstrijd van de Peelland kruisboog competitie verschoten. Dat dit een spannende finale zou worden was te verwachten. Het punten verschil in de A en de B klasse was klein. In A klasse waren het Thjeu Knapen (Someren Eind) en Ad Vlemmix (van ons gilde) die na 5 wedstrijden het maximale aantal van 75 punten behaalden. Na enkele spannende kampronden was het Ad Vlemmix die de 1e plaats behaalde en Thjeu Knapen met de 2e plaats genoegen moest nemen. Op foto Ad Vlemmix die zijn prijs in ontvangst neemt.

 

 

 

Ook was de 1e prijs bij het onderdeel korps voor de schutters van ons gilde met de schutters, van links naar rechts Jan van Seggelen, Ad Vlemmix, Johan Vlemmix en Willy Jacobs, samen op de foto met Jo Vluggen van de wedstrijd commissie. Ze wisten het korps van het gilde van sint Antonius Abt te verslaan met 3 punten verschil.

 

 

 

 


Zondag 24 juni 2012:     Kringgildefeesten te Lieshout

 

Op zondag 24 juni was ons gilde aanwezig op de kring gildedag van gilde St. Servatius te Lieshout.
Het was een zeer natte dag met veel regen en wind. ’s Morgens werd de eucharistieviering verplaatst van het openlucht theater naar de kerk in Mariahout. Koning Angel van Moorsel, Koningin Nicole, Hoofdman Thieu Scheepers en alle andere genodigden werden er met de treintjes van Bavaria naar toe vervoerd.
De lunch en de erewijn werden geserveerd in het buurthuis van Mariahout, waarna we te voet in optocht terug gingen naar het feestterrein, waar we behoorlijk nat aankwamen.
De optocht vertrok om 13.00 uur, zonder harmonie omdat het te veel regende.
Kletsnat arriveerden we weer op het feestterrein, waar na het officiële gedeelte de wedstrijden begonnen, enkel de kruisboogwedstrijden gingen niet door, vanwege de harde wind en regen. Deze kruisboogwedstrijden worden op een later tijdstip verschoten. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het vendelen behaalde Rick Verhees een 2e prijs met promotie in de klasse C. Paul Sanders werd kampioen bij het geweer schieten en ons korp, met de schutters Angel van Moorsel, Thieu Scheepers, Paul Sanders en Willie Donkers, behaalde de Korpsprijs.

Ons gilde behaalde een mooie 3e prijs in het algemeen klassement. 

 


Zaterdag 16 juni 2012:     Verkeerregelen bij Eurosjopper

 

Op 16 juni traden er 6 leden van ons gilde op als verkeersregelaar van 12.00 uur tot 24.00 uur bij de Eurosjopper,
Zo zagen zij veel bezoekers passeren en na een tijd ook weer veel dronkenlappen vertrekken.
Dit regelen van het verkeer leverde ook weer wat op voor het gilde. 

 


Vrijdag 1 juni 2012:     Posten bij de ELE rally

 

Vrijdagavond 1 juni was ons gilde in aktie als verkeersregelaars en kassiers bij de ELE-rally in Lierop.
We stonden op verschillende punten en kruisingen opgesteld van 18.30 tot 1.00 uur.
De mensen die aan het posten waren konden vaak de rally zelf ook bekijken en meebeleven.
Het leverde een mooie som op voor het gilde.

 


50 jaar bestaan schietterrein ”De Roovere”

 

Aan alle gildebroeders en gildezusters van het gilde van Sint Antonius Abt en het gilde Onze lieve Vrouw van de Zeven Weeën.

In het jaar 1962 werd het schietterrein ”De Roovere”, aan de Herselseweg, voor het eerst geopend en bestaat 50 jaar in 2012. In overleg met beide gilden is er besloten om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Dit 50 jarig bestaan wordt op 28 mei 2012, van 13.30 uur tot 20.00 uur, op een gepaste wijze gevierd met alle leden van de beide gilden.

Om dit te kunnen vieren is het idee ontstaan om beide gilden tegen elkaar te laten uitkomen. Er zullen op die dag teams gevormd worden van beide gilden die tegen elkaar uitkomen en het totaal van die dag bepaald welk gilde de uiteindelijke winnaar is. Het zullen allemaal spelen zijn die op het schietterrein van toepassing zijn bijvoorbeeld: jeu de boules, schieten op de wip, schieten vrije hand, schieten kruisboog op de wip, schieten kruis boog vlak. Ook de jeugd komt aan bod en mogen ook teams maken en tellen mee in de puntentelling voor het totaal.

Iedereen vanaf 16 jaar betaald een eigen bijdrage van € 5,- en mag u eten en drinken zoveel u wil, kinderen onder de zestien hoeven niet te betalen. Gezien de organisatie van het een en ander is het wel makkelijk dat we van te voren weten wie hieraan wil deelnemen zodat we een geslaagde dag van kunnen maken.

Opgave graag voor zaterdag 17 mei 2012 insturen of doorgeven aan een van de onderstaande personen.

Gilde van Sint Antonius Abt:

Ton van de Ven of Wim van Brussel

Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën:

Willie Donkers of Jan van Seggelen

De beheerscommissie van schietterrein “de Roovere”.

 


Weekend 13, 14 en 15 april 2012:     Verbroederingsfeest

 

In het weekend van 13-14 en 15 april had gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën uit Lierop een verbroederingsfeest georganiseerd ter gelegenheid van hun 485 jarig bestaan.

 

Op vrijdag werd de kwis de slimste mens van Lierop gehouden.
In een uitverkochte tent werden 150 vragen in verschillende categorieën  gesteld. Men kon met stemkastjes uit 3 of 4 antwoorden het juiste kiezen. Twee fantastische presentatoren, Martien Kusters en Bert van Lieshout, lieten de vragen met de antwoordmogenlijheden op een groot scherm zien en lazen ze ook nog voor. Bij de prijsuitreiking werd Leon Sijbers, zoon van Mies, bekent gemaakt als "de slimste mens van Lierop". Na de prijsuitreiking stormde men volop naar de bar en bleef het nog lang gezellig.

Op Zaterdag was er muziek van uiteindelijk nog 12 bands voor de voorrondes van het Eurosjopper festival dat in juni wordt gehouden in Lierop. Hier werden de 4 beste bands verkozen die dan nog mee kunnen doen.

 

 

 

  

 

Zondag begon het gilde met een plechtige eucharistieviering, met prachtige zang van mannenkoor A Capella.
Hierna vertrok men naar de tent voor een koffietafel. Om 13.00 uur vertrok de optocht met 13 gilden, met voorop de fanfare, voor een ommegang door de kom van Lierop.

 

Tijdens het officiële gedeelte werd Thieu Scheepers, Hoofdman van gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, door Kringvoorzitter Loek Swinkels onderscheiden als bijzondere gildebroeder van verdienste. Deze onderscheiding kreeg hij voor zijn inzet voor het gilde en in het bijzonder voor de schutters in kring Peelland en de gehele federatie. Na de officiële opening werden er demonstraties vendelen, trommen, jeu de boules en het koning schieten gehouden.
Om 18.00 uur werd het feest, na dankzegging aan alle medewerkers en aanwezige gilden, afgesloten met uitreiking van een herinnering aan alle aanwezig gilden.
Het was een mooi feest om aan terug te denken.


 

 


Vrijdag 13 april 2012:     De Slimste Mens van Lierop

 

Vrijdagavond kwisavond in Lierop. Stipt om acht uur in de avond zaten alle 147 kandidaten voor de titel "Slimste mens van Lierop" vol spanning klaar op de tribune in de feesttent. Allen waren in het bezit van een persoonlijk electronisch stemkastje. De twee presentatoren (Martien Kusters en Bert van Lieshout) openden de kwisavond en na enige uitleg kon de strijd beginnen. In een vlot tempo passeerden diverse categorieën, zoals vragen over het organiserend gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, andere Lieropse verenigingen, sport, muziek en geschiedenis de revue en lieten veel deelnemers flink zweten. Soms werd er volop gegokt en of overlegd wat de teamgedachte was. Het team Ratjetoe (verzameling van vrienden, kennissen en familie) heeft deze taktiek als beste uitgevoerd en won de eerste prijs als team. Teamcaptain Anneke van de Boomen kreeg de beker uitgereikt. Tweede werd het team de Stippies (familie van Stiphout) en Peter van Stiphout mocht de beker in ontvangst nemen. De derde prijs werd gewonnen door het team De Gruune (gilde van Sint Antonius Abt) en teamcaptain Henk Berkers nam de beker in ontvangst. 

 

Na dit spektakel werden de individuele (slimste mens) prijzen bekend gemaakt. De derde plaats was voor Pieter Gruyters. Tweede werd Wilma Hurkmans. Beide winnaars komen uit het team Ratjetoe. De eerste prijs "De slimste mens van Lierop" was voor Leon Sijbers en wij feliciteren Leon met deze ere-titel. Een compliment voor de organisatoren Femke Gorissen en Hans Verrijt die gezorgd hebben voor een geweldige avond.

 

 


Dinsdag 3 april 2012:     Flyer Verbroederingsfeest

 

Er is een mooie flyer gemaakt om het verbroederingsfeest van ons gilde te promoten. Kijk hiervoor onder Welkom of onder Verbroederingsfeest.

 


Februari 2012:

 

                    

 


Februari 2012:    Meer over de 'Slimste mens van Lierop'

 

De Quiz

 

De quiz bestaat uit diverse meerkeuzevragen, die onderverdeeld zijn in 10 categorieën.

Je krijgt zowel kennis- als inzichtvragen. Je geeft via een draadloos stemkastje individueel antwoord op de vragen. De score wordt direct na elke ronde per deelnemersgroep bekend gemaakt. Na afloop ontvang je jouw individuele score. De Slimste Mens Van Lierop is de man of vrouw die de meeste vragen juist beantwoordt.

 

Risicoloos meedoen

De deelnemers met de 10 hoogste scores worden openbaar gemaakt. De overige scores niet. Je individuele score haal je na afloop op bij de organisatie. Kortom: ook als je niet De Slimste Mens Van Lierop bent, kun je zonder risico meedoen. Niemand komt je score te weten, behalve jijzelf!

 

Inschrijven

Ben je tussen de 18 en 100 jaar, woon je in Lierop of heb je lange tijd in Lierop gewoond

of ben je  actief in het Lieropse verenigingsleven:  Schrijf je dan in.

 

Inschrijfkosten

De inschrijfkosten bedragen 7,50 euro per deelnemer (inclusief 2 consumpties).

Van dit inschrijfgeld wordt een deel van de huur van apparatuur om deze avond tot stand te laten komen bekostigd.


Aanmelden via Hans Verrijt, email: verrijtjjgm@upcmail.nl
Mensen die geen email hebben, kunnen zich telefonisch aanmelden op 06–48840662 en zij krijgen dan een inschrijfformulier toegestuurd.
Het bedrag dien je voor 31 Maart 2012 over te maken na de bevestiging van uw deelname op het daarin vermelde rekeningnummer.

 

Tot 18 Maart 2012

Je kunt je deelnemersgroep of jezelf inschrijven tot 18 Maart 2012. Er is plek voor 150 deelnemers. Wees er dus snel bij!  Deelnemersgroepen krijgen voorrang op individuele deelnemers.

 

Lierops Intelligentie Quotiënt (LIQ)

Doe je mee aan de Slimste Mens Van Lierop, dan krijg je de beschikking over jouw Lierops Intelligentie Quotiënt. Het LIQ komt 100% niet-wetenschappelijk tot stand. Het heeft enkel in Lierop onschatbare waarde. Wat te denken van feestjes waar je elkaars LIQ kunt bespreken? Bovendien helpt de uitslag om vooroordelen te bevestigen. Na deze fenomenale spelshow zal elke Lieroppenaar je niet langer begroeten met “hoe is ‘t?” maar met “hoe gigget mè jaw LIQ?”.

 

Voorbereidingstips

· Vraag basisschoolleerlingen of je hun boeken mag lenen.

· Maak eenmaal daags op nuchtere maag sudoku’s.

· Verdiep je niet in de sappigste Lieropse roddels: da’s ballast.

· Laat je ogen testen.

· Lees de meeste recente encyclopedieën.

· Laat je verstandskies trekken.

 


Februari 2012:     Per 1 februari zijn wij gestart met het

 

inzamelen van inktpatronen

 

Dus heeft u nog lege inktpatronen lever ze dan in bij het gilde onze lieve vrouw van de Zeven Weeën.

 

Dit kan op een van onderstaande adressen:

 

Wim van de Eijnden, Otterdijkseweg 5

Toon van Vroonhoven, Heesvenstraat 8

Stefan van Heugten, Munnekenstraat 53, Someren

 

Het inleveren van de inktpatronen graag in een gesloten envelop in de brievenbus.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de secretaris van het gilde, 0493-495078 / 06-53693176

 

Bij voorbaat dank voor het inleveren, als vereniging kunnen wij hier een steuntje in de rug mee verdienen.

 

Graag tot ziens tijdens onze gildeactiviteiten op 13-14-15 april op het zusterveldje.

 


Januari 2012:     Een spetterend weekend met klank en kleur op 13, 14 en 15 april

 

Het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën organiseert op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 april een spetterend weekend op het zustersveldje bij de gymzaal.

 

Het programma op deze dagen is als volgt:
Op vrijdag 13 april de quiz: “De slimste mens van Lierop”. Hier kan iedereen zich voor opgeven in groepjes of individueel, per vereniging, kaartclubs enz. In navolging van Heusden willen we dit graag evenaren. Dus mensen geeft u op en doe mee.  Deelname vanaf 18  jaar. Er volgt zo spoedig mogelijk verdere informatie.

 

Op zaterdag 14 april is de "Voorronde voor het Eurosjopper festival". We gaan samen met Eurosjopper, vanaf 12.00 uur, beginnen met de voorronde van de bandjes die dan optreden, en welke door stemming van het publiek dan later kunnen optreden op het Eurosjopper festival in juni. Dit wordt een spetterende show met een x-aantal bandjes, die in een volgorde optreden welk is bepaald door loting. Komt dat zien en vooral luisteren.

 

Zondag 15 april is "Het Verbroederingsfeest". Dit is dan de dag van veel kleur en show met zo’n 15-tal gilden die om 13.00 uur door de kom van Lierop trekken,  aansluitend de massale opmars  en slangendefilé op het zustersveldje. In de tent zal de muziek verzorgd worden door de Koepelbloazers. Op het veld zullen er demonstraties gedaan worden in vendelen, trommen, jeu de boules en kruisboog schieten.
 

Kom dit spektakel in Lierop meebeleven.
 


 

Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, Lierop  | info@gildeolvlierop.nl