Welkom
nieuws
Programma
Geschiedenis
Weblinks
Archief
2008 - 2009
Contact

 

 

Februari 2009

 

Aan alle gilde broeders en gilde zusters van het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën en het gilde van sint Antonius Abt.

Op het schietterrein de Roovere gaat in de maand  april tot en met juli een onderlinge schiet competitie van start.
U word hierbij uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Voor de degenen die nog nooit geschoten hebben zal een ervaren schutter u hierbij bijstaan en zo nodig van advies voorzien.
Jeugd die wil deelnemen moet minimaal 18 jaar zijn en mag alleen maar schieten met begeleiding van een ervaren schutter.
Bij voldoende deelname zal een klasse indeling gemaakt worden.

De prijsuitreiking zal zijn op zaterdag middag 5 juni.
Deze middag word dan afgesloten met een gezellige barbecue de kosten hiervan zullen gezamenlijk gedragen worden.
Het is niet verplicht hieraan deel te nemen.

Het reglement hoe het een en ander zal geschieden is bijgevoegd.

Indien men aan deze competitie wil deelnemen of verdere informatie wil even contact op nemen met Willie Donkers.  Telefoon: 0492–331831, mail: w.donkers2@kpnplanet.nl.

U bent van harte welkom op schietterrein de Roovere.
 


Dinsdag 22 Sept 2009

 

Op Maandag 21 Sept was het zo de dag dat ons gilde mocht koningsschieten. We begonnen deze dag met een Eucharistieviering in onze koepelkerk.

We werden door Gilde Sint Antonius Abt opgehaald en liepen gezamelijk na de kerk waar om 9:00u de heilige mis begon. Nadat de heilige mis was afgelopen liepen we gezamelijk na de Henricushof om een vendelgroet te brengen aan de bewoners.

Na de vendelgroet liepen we na zaal  N. van Oosterhout waar we deelname aan de koffietafel, nadat de pastoor een gebedje had verteld konden we beginnen aan de maaltijd.

Na de maaltijd stelde beide gildes zich op en liepen na Schietterein  ''De Roovere" na een paar weesgegroetjes liepen we 3 rondjes rond de schutsbomen en werd onze huidige koning Wim v/d Eijnden van zijn koningsschap ontdaan.

Daarna werden de lootjes uitgedeeld en werden ze in volgorde omgeroepen om te komen schieten er deden 15 deelnemers mee met het koningsschieten. het was een taaie vogel gemaakt door Willie Donkers.

Op het 190 ste schot viel de vogel uiteindelijk en de nieuwe koning van ons gilde was bekend Toon v Vroonhoven mag zich de komende 2 jaar gildekoning noemen van het Gilde OLV Van De Zeven Weeen van Lierop.

Na dat Toon officieel was gehuldigd stelden we ons op liepen 3 rondjes rond de schutsboom en verlaate Schietterein ''De Roovere" we liepen met beide gildes terug na het dorp en gingen terug na ons gildehuis waar we een hapje en een drankje nutigden.

Toen kwam het andere gilde gezamelijk na ons gildehuis om onze nieuwe koning een vendelhulde te brengen. Na de vendelhulde werden we uitgenodigd wat te komen drinken en was er een receptie voor de nieuwe koning.

Na de receptie gingen we een aantal cafe's af. Tegen de avond gingen we onze gilde koning na huis brengen aangekomen bij het huis van Toon gaven onze vendeliers een vendelhulde aan de gildekoning.

Na de vendelhulde werden we uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

rond 20:30u vertrok ons gilde gezamelijk na het gildehuis.

Namens het gilde willen wij Toon succes wensen de komende 2 jaar dat hij een goede koning voor ons gilde mag zijn.

 


Zondag 13 September 2008

Op zondag 13 september hebben wij met het gilde deelgenomen aan Gildefeest in Mechelen. Via de site kreeg ik de volgende link toegestuurd hier staan diverse foto's op van die dag.

 http://home.scarlet.be/mechelen

 

 


 

Zondag 14 December 2008

 

Op Zaterdag 13 December 2008 was het weer onze jaarlijkse jaarvergadering. De gildebroeders die de vergadering bij wilden wonen moesten zich om 18:00u verzamelen in ons gildehuis.

De volgende onderwerpen werden deze avond behandeld.

1. Opening.

2. Jaarverslag.

3. Financieel verslag en begroting.

4. Verkiezing van de overheid.

5. Verkiezing hoofdman.

6. Verkiezing kapitein.

7. Kascontrolecommissie.

8. Vrouw in het gilde.

9. Mededelingen.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

 

Bij de verkiezingen van de overheid van het gilde had Toon v Heugten al eerder laten weten dat dit zijn laatste keer in de overheid was. De nieuwe opvolger is zijn zoon Stefan v Heugten wij wensen hem heel veel succes.

Ook werden die avond Thieu Scheepers en Wim v/d Eijnden herkozen.

Op de vergadering zelf moesten we een aantal keren stemmen. Zo moesten we stemmen voor een nieuwe hoofdman hierbij werd Thieu Scheepers herkozen en liet weten dat dit zijn laatste periode was als hoofdman van ons gilde.

Ook werd een nieuwe kapitein gekozen de gilde leden die aanwezig waren brachten hun stem uit en stemden opnieuw voor Willy Jacobs als kapitein.

Ook werden er een aantal nieuwe leden voor de kascontrolle comisie gekozen de volgende leden boden zich aan.

            -   Martien Vermeulen.

            -   Karel v Moorsel  opvolger van Stefan v Heugten.

            -   Toon v Vroonhoven hij zal zich in 2009 bezig houden bij de kascontrolle comisie.

Ook hebben we het gehad over vrouw in het gilde. Hierbij liet Wim v/d Eijnden weten dat er de afgelopen maanden niet veel bijeenkomsten zijn geweest. Hij vertelde dat de leden in Januari weer bijeen gingen zitten en dat hier over in Maart meer uitleg kwam.

De leden die in de comisie vrouw in het gilde zitten zijn :

             -  Hans v/d Eijnden.

             -   Johan Vlemmix.

             -   Karel v Moorsel.

             -   Mark Scheepers.

 

 


 

Zondag 14 December 2008

 

Op Zaterdag 13 December 2008 was het weer onze jaarlijkse teeravond. We begonnen de avond met een weesgegroet waarna we met al onze gildeleden aan het Buffet begonnen. Na het buffet deelde Stefan v Heugten aan ieder een kaart uit, op die kaart stond een nummer dat nummer was een groep.

De helft van de groepen begonnen met een vragenlijst en een aantal raadsels opgesteld door Gerard Geutjens. De andere groepen begonnen met het spelen van de spellen dit jaar stond het thema in het teken van het Casino.

Ook dit jaar was de avond weer afgekocht dus iedereen kon gaan en staan waar je wilde. Na de spellen kwam er een loterij hierbij werden diverse prijzen weggegeven aan de mensen met het goede lot.

Na de loterij kwamen de uitslagen van de groepen.

De foto's van deze avond zijn te zien op de site meerdere foto's volgen.

Wij hopen dat iedereen het een gezellige avond vond en graag tot volgend jaar...

 

 

 

Zondag 19 Oktober 2008

 

Op Zaterdag 18 Oktober 2008 hebben onze gildebroeders de huwelijksplechtigheid van Angel v Moorsel en Nicole Korte opgeluistert. Na de plechtigheid hebben de gildebroeders een vendelhulde gebracht aan het kersverse bruidspaar.

namens het gilde feliciteren wij het bruidspaar en wensen hun een lang en gelukkig leven toe.

 


Dinsdag 23 sept 2008

 

Op Maandag 22 Sept 2008 was het zover het Gilde van Sint Antonius Abt was aan de beurt om te gaan schieten voor de nieuwe gildekoning of koningin.

We verzamelden om 8:30u bij Willy Jacobs waarna we na het klaarmaken van onze spullen ons opstelde en na t'Jagershuis liepen om de Gruun schut op te halen.

Na het ophalen liepen we gezamelijk in optocht na de koepelkerk van Lierop waar we na de heiligemis gingen, de mis werd verzorgt door pastoor Jan Zwirs.

Na de heilige mis liepen we na de Henricus hof waar onze vendeliers en de vendeliers van het Antonius Abt gilde een vendelgroet brachten aan de inwoners van Henricushof.

Na de vendelgroet liepen we in optocht na cafe t'Jagershuis waar we aan de koffietafel mochten deelnemen. Na wat gegeten te hebben stelde beide gildes zich op en liepen na schietterein de Roovere in Lierop.

Bij aankomst op de Roovere stopten we bij het kapeletje waar we 3 weesgegroetjes bidde, en voor degene die wou kans om een kaarsje aan te steken.

Na de 3 weesgegroetjes werd door Jan Bekx het zilver afgegeven, toen begon het gilde met het schieten.

Na 111 schoten was de nieuwe koning van het gilde Sint AntoniusAbt gilde bekend, de nieuwe koning is Frans Sijbers en haar koningin Sylvia Sijbers.

De gokschut was ook aanwezig met een gokschutlied de nieuwe koning van de gokschut is geworden. Rene Maas.

Na de inhuldiging van de nieuwe gildekoning stelde we ons op en liepen terug na het dorp. Na wat gegeten te hebben liepen we na cafe t'Jagershuis waar onze vendeliers zich opstelde en een vendelhulde brachte aan het nieuwe koningspaar.

Na de vendelhulde werden we uitgenodigd om wat te komen drinken. En onze felicitaties over te brengen, waarna we na Cafe v Oosterhout gingen vervolgens na de Babelaar en weer terug na t'Jagershuis.

Vanuit t'Jagershuis stelde beide gildes zich op om de gildekoning en zijn vrouw na huis te brengen. Bij aankomst stelde de vendeliers van het Sint Antonius Abt gilde zich op en brachten een vendelgroet.

Na de vendelgroet gaf Frans Sijbers en Henk Berkers nog een toespraak. Na de toespraak Hadde Ine v/d Eijnden en Gabi Bekx nog 1 cadeautje voor Hans verrijt en Gerard v Schaijk omdat zij al verschillende jaren bij de nieuwe gildekoning broodjes en drank serveren werden ook zij in het zonnetje gezet.

Frans en Sylvia namens ons gilde wensen wij jullie  de komende 2 jaar heel veel plezier en geniet van het koningsschap.

 

 

Woensdag 17 September 2008

 

vanavond zijn we met alle gildebroeders die mee gingen in optocht naar Henricushof gegaan.

na aankomst was het tijd voor de heilige mis, na de mis was er nog tijd voor wat drinken en een stuk vlaai en om  nog wat te beurten.

Nadat we een tijdje bij de Henricushof hebben gezeten liepen we gezamelijk in optocht terug na ons gilde huis.

 

 


 

Donderdag 4 September 2008

 

Op Woensdag 3 September zijn we met ons gilde een serenade gaan brengen aan Geert en An Hurkmans omdat zij 50 jaar waren getrouwd.                   

We verzamelden ons om 17.30uur bij Willy Jacobs waarna we de spullen in de auto's legden en we aanreden na Someren-Eind . Na aankomst gingen we onze spullen in orde maken en we gingen in optocht na de Platte Vonder waar we de serenade brachten.

Bij aankomst bij het bruidspaar stelde onze vendeliers zich op en brachten een vendelgroet aan Geert en An. Na de vendelgroet sprak de hoofdman namens het gilde waarna we het bruidspaar gingen feliciteren. na nog wat gedronken te hebben verzamelden we en gingen terug na Lierop.

namens het Gilde wensen wij Geert en An Hurkmans nogmaals gefeliciteerd.

Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, Lierop  | info@gildeolvlierop.nl